Thư vấn an Thiền sư Thích Nhất Hạnh của TĐGHPGVNTN

28 Tháng Bảy 201502:30(Xem: 10482)
Trưởng lão Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Trưởng lão Thiền sư Thích Nhất Hạnh
THƯ VẤN AN

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam
Kính gửi:

- Hội Đồng Giáo Thọ

- Chư vị nam nữ Tăng Thân Pháp Tử

Đạo Tràng Mai Thôn Pháp Quốc

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Được tin,

Trưởng Lão Thiền Sư

Thích Nhất Hạnh

lâm bệnh.

Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh

Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Việt Nam.

Thành kính vấn an sức khỏe

Nguyện cầu Tam Bảo gia trì Pháp lực

Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sớm bình phục

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Chùa Báo Quốc Huế 15/11/2014

TM HĐ Chứng Minh

Thượng Thủ

(Đã Ấn Ký)

Tỷ Kheo Thích Thiện Hạnh

Xem bản chính:
Thu-Van-An
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Năm 2024(Xem: 153)
26 Tháng Tư 2024(Xem: 446)
Để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân đối với công đức giáo hoá độ sanh sâu dày của Đức Phật và xiển dương giáo pháp từ bi cứu khổ, chuyển mê khai ngộ của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản, PL 2568; đồng thời để tăng trưởng giới đức, thúc liễm thâm tâm, trang nghiêm thanh tịnh Đạo nghiệp, vung bồi phạm hạnh của bậc Xuất trần Thượng sĩ cũng như để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra chương trình hành hoạt cho năm tới, Khoá An Cư Kiết Hạ Ngắn Hạn và Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn sẽ được tổ chức trong thời gian và địa điểm như sau:
15 Tháng Ba 2024(Xem: 638)
⛩️ THƯ MỜI ⛩️ 🪷 Lễ Huý Kỵ Lần Thứ VI 🪷 ☸️ Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Viên hạ Thành (1943- 2018) Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm - kiêm Tổng Vụ Trường Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.
09 Tháng Hai 2024(Xem: 1278)
08 Tháng Hai 2024(Xem: 1054)