Ban tổ chức Phật đản PL. 2558 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế

28 Tháng Bảy 201521:49(Xem: 1222)
Chư tôn đức Tăng Đoàn trên đường nhiễu tháp đức Đệ tam Tăng Thống
Chư tôn đức Tăng Đoàn trên đường nhiễu tháp đức Đệ tam Tăng Thống
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN – HUẾ


VP: Chùa Phước Thành,

số 360  Phan Chu Trinh – Huế, ĐT : (054) 3821122.

Phật lịch. 2557

Số: 002/BĐH/TTH/BTC


BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2558

Tham chiếu Biên Bản tinh thần phiên họp tổ chức Phật Đản PL. 2558, lúc 14h00 ngày 22 tháng 3 năm Giáp Ngọ (21/4/2014), tại Tổ đình Quốc Ân, gồm toàn Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế và các vị Trú trì các Tổ đình, Tự viện và đại diện Phật tử đạo tràng Thập thiện và Bồ Tát. Địa điểm thiết trí Lễ Đài và Ban tổ chức được hình thành như sau:

1- Địa Điểm thiết trí Lễ Đài chính:

Tổ Đình Quốc Ân, số 143 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh – Huế.

2- Chứng Minh và Cố Vấn:

-   Hoà Thượng Thích Diệu Tánh

-   Hòa Thượng Thích Tánh Đạt

3-  Trưởng Ban :

-   Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh

4- Phó ban:

-  Hòa Thượng Thích Chí Thắng

-  Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn

-  Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

5- Ban Thư ký:

-   Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

-   Đại Đức Thích Minh Nhiếp

-   Đại Đức Thích Phước Khánh

6-  Ban tài chánh:

-  Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

-  Hòa Thượng Thích Chơn Phương

-  Thượng Tọa Thích Minh Chơn

7- Ban thiết trí, trang hoàng Lễ Đài:

-  Hoà Thượng Thích Chơn Phương

-  Thượng Toạ Thích Thông Đạt

-  Đại Đức Thích Tín Hạnh

-  Đại Đức Thích Tín Hội

-  Đại Đức Thích Tín Trí

-  Đại Đức Thích Minh Không

-  Đại Đức Thích Huyền Thiện

-  Đại Đức Thích Minh Thiệu

-  Đại Đức Thích Khánh Nhân

-  Đại Đức Thích Hạnh Đạo

-  Đại Đức Thích Minh Đạo

-  Đại Đức Thích Minh Hải

-  Đại Đức Thích Minh Thanh

-  Đại Đức Thích Khánh Duyên

-  Đại Đức Thích Khánh Trì

-  Đại Đức Thích Khánh Liên

-  Đại Đức Thích Phước Tịnh

-  Tăng Sinh Cao Đẳng Khóa III Kim Quang

8-  Ban hương đăng:

-  Thượng Tọa Thích Minh Chơn

-  Đại Đức Thích Huyền Tuệ

-  Đại Đức Thích Minh Siêu

9-  Ban âm thanh và ánh sáng:

-  Đại Đức Thích Phước Huệ

-  Đạo Hữu Phước – Tâm – Tuấn

10- Ban xướng ngôn:

-   Hòa Thượng Thích Khế Viên

-   Thượng Tọa Thích Minh Tuệ

-   Đại Đức Thích Tín Hạnh

11-  Ban trật tự:

-  Đại Đức Thích Hạnh Phương

-  Đạo Hữu Trác và Tuấn

12- Ban nghi lễ:

-   Hòa Thượng Thích Khế Viên

-   Thượng Toạ Thích Tâm Không

-   Đại Đức Thích Tâm Định

-   Đại Đức Thích Minh Luân

-   Đại Đức Thích Tâm Phước

-   Đại Đức Thích Minh Tín

-   Đại Đức Thích Tín Pháp

-   Đại Đức Thích Tín Hội

13- Ban y tế:

-   Đạo Tràng Chùa Quốc Ân trách nhiệm điều hành

14- Ban Quay Phim và Nhiếp Ảnh:

-   Đại Đức Thích Phước Khánh phụ trách.

Huế, ngày 26 tháng 4  năm 2014.

TM. Ban tổ chức

Phó Trưởng Ban Tổ Chức

(đã ấn, ký)

Tỷ Kheo Thích Chí Thắng

Xem nguyên bản:  
Ban-To-Chuc-PD-2558-1Ban-To-Chuc-PD-2558-2
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Sáu 2020(Xem: 215)
Do tình hình đại dịch Covid 19 nên năm nay Chư Tăng khắp nơi không thể tề tựu về như mọi năm. Nhưng để duy trì truyền thống an cư, Chùa Diệu Pháp dưới sự chỉ dạy của HT Thích Viên Lý đã tổ chức Khoá An Cư Kiết Hạ dành cho Chư Tăng Nội Tự.
10 Tháng Năm 2020(Xem: 349)
Ngày 22/12/2019, HT Thích Viên Lý thăm viếng Tổng Thống Đời thứ 8 của Sri Lanka, Ông Gotabaya Rajapaksha và Ông Percy Mahendra Rajapaksa Cựu Tổng Thống đương kiêm Thủ Tướng Ski Lanka.