Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế tổng kết Phật sự cuối năm 2014

29 Tháng Bảy 201518:18(Xem: 1816)
Sinh hoạt của Tăng Đoàn Huế - 2014
Sinh hoạt của Tăng Đoàn Huế - 2014
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN – HUẾ


VP: Chùa Phước Thành,

360 Phan Chu Trinh – Huế

ĐT : (054) 3821122

Phật lịch 2558

Số: 004/BĐH/TTH/BBC


BẢN BÁO CÁO

Tổng Kết Phật Sự Cuối Năm Của

Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: – Hòa thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng HĐĐH-TĐGHPGVNTN

                  - Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN

Kính bạch Hòa Thượng,

Thừa hành Thông tư Số: 08/HĐĐH/TT/VT, của HĐĐH/TĐGHPGVNTN do Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Phó Viện Trưởng ấn ký, Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế kính trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng tình hình Phật sự trong năm 2014 với nhiều biến đổi như sau:

I. Phân bố công việc của Ban Điều Hành:

Để duy trì nếp sống thiền môn, điều hành Tăng Đoàn, Ban Điều Hành tổ chức những buổi họp luận bàn các Phật sự: Đầu năm, Lễ Phật Đản, Lễ Thọ An Cư, Lễ Vu Lan, Tự Tứ và Bố tát tụng giới, thuyết giảng của chư Tăng và mọi công chuyện Phật sự khác có tính bất thường.

II. Ủy viên Nghi lễ:

1. Phật đản Phật lịch 2558:

Tổ chức viên mãn Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2558, tại Tổ Đình Quốc Ân, với sự tham dự đông đảo chư Tăng và Phật tử, được báo cáo cụ thể trong Bản tường trình Số: 002/BĐH/TTH/BTT, đã kính trình lên Hòa thượng Viện Trưởng.

2. An cư và Tự Tứ:

- Tổ chức viên mãn Lễ An Cư và Tự Tứ tại Giới trường Chùa Linh Quang.

- Năm nay, có 82 hành giả Tỷ kheo và 40 Sa di của 20 chùa trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký thọ an cư với Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Duy trì Bố tát tụng giới mỗi nửa tháng tại giới trường Chùa Linh Quang, cũng như truyền giới mỗi nửa tháng cho hai chúng Thập Thiện và Bồ Tát Tại Gia.

3. Cử Phái đoàn đi đảnh lễ và dâng hoa tưởng niệm nhân ngày húy nhật các Đức Tăng Thống như mọi năm.

4. Giới Đàn Quốc Ân:

Đặc biệt năm nay, Ban Điều Hành đã tổ chức Giới Đàn Quốc Ân, để truyền giới cho các giới tử cầu thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới, Bồ Tát Tại Gia giới, và Thập Thiện giới.

-   20 giới tử thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới.

-  10 giới tử thọ Bồ Tát Tại Gia giới.

-  44 giới tử thọ Thập Thiện giới.

III. Ủy viên Thanh niên:

Đang trong quá trình củng cố lại tổ chức Gia Đình Phật tử, nên không có nhiều hoạt động cụ thể trong năm nay.

IV. Ủy viên Giáo Dục:

Hiện nay, đang duy trì 3 lớp, cho ba cấp học: Lớp Cao Đẳng và Lớp Trung Đẳng học tại Phật Học Viện Kim Quang, Lớp Sơ Đẳng học tại Phật Học Đường Phước Thành.

-   Lớp Cao Đăng học vào các ngày trong tuần.

-   Hai lớp Trung Đẳng và Sơ Đẳng học vào hai ngày cuối tuần.

V. Ủy viên Từ thiện Xã hội:

Ban Điều Hành đang trong giai đoạn khó khăn, công tác từ thiện xã hội không có nhiều nổi bậc, chỉ thực hiện đơn lẻ.

Đặc biệt năm nay, đã kết hợp cùng với Hòa thượng Tổng Ủy Viên TTXH, tổ chức thành công buổi phát quà cho anh em thượng phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Chùa Phước Thành, Huế.

VI. Ủy viên Hoằng pháp:

Tiếp tục duy trì mỗi nửa tháng, trước mỗi giờ Bố tát tụng giới, chư tăng đều tổ chức thuyết giảng cho hàng Phật tử tại gia, thọ Thập thiện giới và Bồ tát giới. Và tổ chức thuyết giảng tại các đạo tràng trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. Ủy viên Cư Sĩ:

Liên kết và triển khai tổ chức các khóa tu học cho các đạo tràng trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN như: Chúng thập thiện và Bồ tát, Đạo tràng các chùa như: Kim Quang, Phước Thành, Phước Hải, Bảo Quang, Quốc Ân.

Kính bạch Hoà Thượng Viện Trưởng,

Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế kính trình lên Hòa thượng, cũng như quý Ngài trong Hội Đồng Điều Hành TĐGHPGVNTN thẩm tường.

Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2014.

TM Ban Điều Hành

TĐGHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế

Chánh Thư Ký

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Thiện Tánh
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Sáu 2020(Xem: 214)
Do tình hình đại dịch Covid 19 nên năm nay Chư Tăng khắp nơi không thể tề tựu về như mọi năm. Nhưng để duy trì truyền thống an cư, Chùa Diệu Pháp dưới sự chỉ dạy của HT Thích Viên Lý đã tổ chức Khoá An Cư Kiết Hạ dành cho Chư Tăng Nội Tự.
10 Tháng Năm 2020(Xem: 348)
Ngày 22/12/2019, HT Thích Viên Lý thăm viếng Tổng Thống Đời thứ 8 của Sri Lanka, Ông Gotabaya Rajapaksha và Ông Percy Mahendra Rajapaksa Cựu Tổng Thống đương kiêm Thủ Tướng Ski Lanka.