Thư thành kính phân ưu đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu

23 Tháng Tám 201518:11(Xem: 3690)
Tôn dung Đức đại lão HT. Thích Tâm Châu
Tôn dung Đức đại lão HT. Thích Tâm Châu

Tăng Đoàn GHPGVNTN Trong Ngoài Nước

 

THƯ THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

(qua Hòa thượng Viên Lý nhờ chuyển đạt)

Kính gửi:

- Ban tổ chức Tang lễ Đức Đại Lão HT Thích Tâm Châu

- Chư tôn đức Môn Đồ Pháp Quyến Tổ đình Từ Quang

- Chư tôn đức Tăng Tín Đồ GHPGVN trên toàn thế giới.

Chúng tôi vô cùng xúc động được tin:

Đức Đại Lão Hòa Thượng

Thích Tâm Châu

- Viện Chủ Tổ đình Từ Quang, Montréal Canada

- Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới

- Chứng minh Đạo sư Tăng Đoàn GHPGVNTN-HN

Đã an nhiên xả báo thân ngày 20.08.2015

Sự ra về của Đức Đại Lão Thượng Thủ lúc này là một mất mát vô cùng lớn lao cho thất chúng đệ tử Phật trong và ngoài nước!

Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành và toàn thể Tăng Ni tín đồ Tăng Đoàn GHPGVNTN trong và ngoài nước, thành kính phân ưu và cùng chia sẻ sự mất mát lớn lao của chúng ta.

Vọng bái và cầu nguyện Giác linh Đức Đại Lão Hòa Thượng siêu thăng Phật quốc.

Phật Học Viện Kim Quang, ngày 22.08.2015

Thượng thủ tăng Đoàn GHPGVNTN

(đã ấn ký)

Trưởng lão Tỷ kheo Thích Thiện Hạnh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn