Tổng Kết Phật Sự Cuối Năm 2015 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế

27 Tháng Mười Hai 201516:54(Xem: 3102)
132
Tăng Đoàn Huế

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN – HUẾ

VP: Chùa Phước Thành,

số 360 Phan Chu Trinh – Huế,

ĐT : (054) 3821122.

Phật lịch 2559

Số: 004/BĐH/TTH/BBC

 

BẢN BÁO CÁO

Tổng Kết Phật Sự Cuối Năm 2015 Của

Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính gửi:  – Hòa thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng HĐĐH-TĐGHPGVNTN

                    – Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN

Kính bạch Hòa Thượng,

Thừa hành Thông tư Số: 10/HĐĐH/TT/VT, của HĐĐH/TĐGHPGVNTN do Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng HĐĐH ấn ký, Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế kính trình lên Hòa thượng Viện Trưởng tình hình Phật sự trong năm 2015 với nhiều biến đổi như sau:

I. Phân bố công việc của Ban Điều Hành:

Để duy trì nếp sống thiền môn, điều hành Tăng Đoàn, Ban Điều Hành tổ chức những buổi họp luận bàn các Phật sự: Đầu năm, Lễ Phật Đản, Lễ Thọ An Cư, Lễ Vu Lan, Tự Tứ và Bố tát tụng giới, thuyết giảng của chư Tăng và mọi công chuyện Phật sự khác có tính bất thường.

II. Ủy viên Nghi lễ:

1. Phật đản Phật lịch 2559:

Tổ chức viên mãn Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2559, tại Tổ Đình Quốc Ân, với sự tham dự đông đảo chư Tăng và Phật tử, tạo dựng được hình ảnh cũng như uy tín của Tăng Đoàn GHPGVNTN trong lòng Phật tử các giới, sau những năm tháng biến động của Phật giáo.

2. An cư và Tự Tứ:

– Tổ chức viên mãn Lễ An Cư và Tự Tứ tại Giới trường Chùa Linh Quang.

– Năm nay, có 88 hành giả Tỷ kheo và 22 Sa di của 20 chùa trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế ghi danh thọ an cư với Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Duy trì Bố tát tụng giới mỗi nửa tháng tại giới trường Chùa Linh Quang, cũng như truyền giới mỗi nửa tháng cho hai chúng Thập Thiện và Bồ Tát tại gia.

3.Cử Phái đoàn đi đảnh lễ và dâng hoa tưởng niệm nhân ngày húy nhật các Đức Tăng Thống như mọi năm.

4.Lễ Tưởng Niệm ngày 19.2.Âm Lịch:

– Đặc biệt năm nay, dưới sự điều hành của HĐĐH, Ban Điều Hành Thừa Thiên Huế đã phối hợp, hỗ trợ tổ chức thành công lễ tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công tại Tổ Đình Quốc Ân, Huế vào ngày 19 tháng 2 âm lịch, tạo tiền đề cho ngày lễ tưởng niệm thường niên của Tăng Đoàn GHPGVNTN.

III. Ủy viên Giáo Dục:

– Hiện nay, vẫn đang duy trì 3 lớp, cho ba cấp học: Lớp Cao Đẳng và Lớp Trung Đẳng học tại Phật Học Viện Kim Quang, Lớp Sơ Đẳng học tại Phật Học Đường Phước Thành.

– Lớp Cao Đẳng học vào các ngày trong tuần.

– Hai lớp Trung Đẳng và Sơ Đẳng học vào hai ngày cuối tuần.

IV. Ủy viên Từ thiện Xã hội:

– Mặc dù trong giai đoạn khó khăn, nhưng Ban Điều Hành cũng đã kêu gọi và quyên góp được một số tịnh tài để tổ chức phát quà từ thiện cho đồng bào nghèo khó, trong các dịp Phật Đản và Vu Lan, bên cạnh đó cũng chỉ đạo thêm các Ban Từ Thiện của các Chùa trực thuộc như Quốc Ân, Phước Thành, Bảo Quang, tổ chức phát quà từ thiện cho đồng bào nghèo khó trên địa bàn.

V. Ủy viên Hoằng pháp:

– Tiếp tục duy trì mỗi nửa tháng, trước mỗi giờ Bố tát tụng giới, chư tăng đều tổ chức thuyết giảng cho hàng Phật tử tại gia, thọ Thập thiện giới và Bồ tát giới. Và tổ chức thuyết giảng tại các đạo tràng trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế.

VI. Ủy viên Cư Sĩ:

– Liên kết và triển khai tổ chức các khóa tu học cho các đạo tràng trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN như: Chúng thập thiện và Bồ tát, Đạo tràng các chùa như: Kim Quang, Phước Thành, Phước Hải, Bảo Quang, Quốc Ân.

Kính bạch Hoà Thượng Viện Trưởng,

Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế kính trình lên Hòa thượng, cũng như quý Ngài trong Hội Đồng Điều Hành TĐGHPGVNTN thẩm tường.

Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2015.

TM Ban Điều Hành

TĐGHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế

Chánh Thư Ký

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Thiện Tánh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Sáu 2020(Xem: 214)
Do tình hình đại dịch Covid 19 nên năm nay Chư Tăng khắp nơi không thể tề tựu về như mọi năm. Nhưng để duy trì truyền thống an cư, Chùa Diệu Pháp dưới sự chỉ dạy của HT Thích Viên Lý đã tổ chức Khoá An Cư Kiết Hạ dành cho Chư Tăng Nội Tự.
10 Tháng Năm 2020(Xem: 348)
Ngày 22/12/2019, HT Thích Viên Lý thăm viếng Tổng Thống Đời thứ 8 của Sri Lanka, Ông Gotabaya Rajapaksha và Ông Percy Mahendra Rajapaksa Cựu Tổng Thống đương kiêm Thủ Tướng Ski Lanka.