Qui Sơn Cảnh Sách

25 Tháng Sáu 201000:00(Xem: 29942)
QUI SƠN CẢNH SÁCH
Tỉnh Việt Đông, núi Đảnh Hồ, thầy Sa-môn Thích Hoằng Tán Tại Tham chú giải.
Kẻ môn nhân, thầy Tỳ-kheo hiệu Khai Huýnh làm lời ký.
Hòa Thượng Thích Khánh Anh dịch
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)