25-02-2011 | Tin buồn Phật giáo : Đại lão Hòa thượng Thích Bảo An viên tịch tại Bình Định, và Hòa thượng Thích Vân Đức viên tịch tại Huế trước sự chống phá tang lễ của nhà cầm quyền cộng sản và Giáo hội Phật giáo Nhà nước

25 Tháng Hai 201100:00(Xem: 2509)

Tin buồn Phật giáo : Đại lão Hòa thượng Thích Bảo An viên tịch tại Bình Định, và Hòa thượng Thích Vân Đức viên tịch tại Huế trước sự chống phá tang lễ của nhà cầm quyền cộng sản và Giáo hội Phật giáo Nhà nước


PARIS, ngày 25.02.2011 (PTTPGQT) - Đại lão Hòa thượng Thích Bảo An,Thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống, Giáo hội Phậtgiáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), vừa thâu thần thị tịch tại Bình Định ngày 24.2.2011, tức 22 tháng giêng Tân Mão, trụ thế 98 tuổi, 70 hạ lạp. Đại lão Hòa thượng là Trưởng môn phái Lâm Tế Chúc Thánh và Viện chủTổ đình Phổ Bảo, Tuy Phước, Bình Định.

Được tin, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, đã cử Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, dẫn đầu phái đoàn Giáo hội ra Bình Định tham dự lễ Nhập quan vào ngày 24.2 và cung tiễn Kim quan nhập bảo tháp vào ngày 27.2.2011.

Từ Huế, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cũng nhận được tin Hòa thượngThích Vân Đức, Đặc Ủy Từ Thiện Xã Hội của Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế, đã viên tịch, Lễ Nhập Quan lúc 14 giờ ngày 5 tháng giêng Tân Mão, tức 07.02.2011, tại chùa Từ Phong Lan Nhã, núi Thiên Thai, Huế. Ngày 10 tháng giêng Tân Mão (12.02.2011) hàng nghìn Phật Tử đã vân tập để tiễn đưa kim quan Giác linh cố Hòa thượng nhập bảo tháp.

Các Ban Đại Diện GHPGVNTN tại các tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Trị cùng với Gia Đình Phật Tử tại các vùng miềnquận huyện đã quy tụ về Từ Phong Lan Nhã để truy điệu và tưởng niệm Giác Linh cố Hoà Thượng, một vị Tăng sĩ, suốt đời hi sinh, nỗ lực chịu khó, và cùng GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế trải qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ.

2011-0225a
Chư Tôn đức trong Phái đoàn các Ban Đại Diện GHPGVNTN các tỉnh

Trong không khí trang nghiêm và trầm hùng, Hoà Thượng ThíchThiện Hạnh, Chánh thư ký Viện Tăng Thống, đã thay mặt Hoà Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo tuyên đọc Giáo chỉ tấn phong cố Thượng Toạ Thích Vân Đức lên phẩm vị Hoà Thượng theo truyền thống luật Tạng và suy tôn công hạnh của cố Hoà Thượng.

Tiếp theo, Hoà Thượng Thích Thiện Tánh, thay mặt Ban Đại Diện các tỉnh thành, tuyên đọc Điếu Văn trước linh đài, khắc ghi lại quátrình hi sinh của cố Hoà Thượng cho Giáo Hội, cho tín đồ, và cho môn đồpháp quyến. Với giọng trầm ấm của Hoà Thượng Thiện Tánh, làm cho ai có mặt cũng được khắc ghi công hạnh của ngài.

Tuy nhiên điều mà nhân quyền bị vi phạm dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa suốt 36 năm ròng, thìlinh quyền người quá vãng cũng không mấy thoát khỏi. Theo Di Chúc, cố Hòa Thượng Thích Vân Đức đã thỉnh 3 vị Chứng Minh Tang Lễ là Hòa ThượngThích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống kiêm Chánh Đại Diện GHPGVNTN/Thừa thiên Huế, Hòa ThượngThích Như Đạt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, Viện Hóa Đạo, và Hòa ThượngThích Diệu Tánh, Thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, GHPGVNTN.

Thế nhưng nhà cầm quyền cộng sản đã can thiệp qua bàn tay Giáo hội Phật giáo Nhà nước để thành hình một Ban Tang lễ thứ hai do họ điều động, nhằm gạt phăng chư Tăng giáo phẩm thuộc GHPGVNTN. Cớ họ đưa ra là“do yêu cầu của Môn đồ pháp quyến” !!!

Để hiểu rõ sự vụ và hoàn cảnh bức hiếp mà chư Tăng Ni, Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước đang phải ngày đêm hứng chịu, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng nguyên văn bản“Cáo Bạch số 2” của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Đại diện GHPGVNTN Thừa thiên – Huế, tường trình Tang lễ cố Hòa thượng Thích Vân Đức để đồng bào hải ngoại được am tường và chia sẻ :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BAN ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỪA THIÊN - HUẾ
V/P : Chùa Phước Thành, số 360 Phan Chu Trinh - Huế, ĐT : (054) 3821122
--------------------------------------------------------------------Phậtlịch 2554 Số : 002/BĐD/TTH/CB

CÁO BẠCH SỐ II
Tường trình Tang lễ cố Hoà Thượng Thích Vân Đức

******

Kính trình : - Đại Lão Hòa Thượng Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng ViệnHóa Đạo, GHPGVNTN. - Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN. - Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, các Tổ Đình, Tự Viện. - Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Đức Đại lão Hòa Thượng Xử lý Thường vụ Viện TăngThống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Cố Hòa Thượng Thích Vân Đức – Đặc Ủy Từ Thiện Xã Hội của Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế, đã viên tịch.

Cố Hòa Thượng ra đi giữa lúc Giáo Hội đang chìm ngập trong Pháp Nạn, sứ mạng chưa hoàn thành, đã để lại bao tiếc nuối, cảm hoài cho một đời công hạnh, đạo đức đối với Phật Tử Cố Đô Huế và trong lòng các thànhviên Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh nhà.

Cảm niệm ân đức của Cố Hòa Thượng, Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay từ đầu đã cùng Môn Đồ Pháp Quyến đứng ra tổ chức Tang Lễ cho Cố Hòa Thượng căn cứ vào nguyên tắc và Di chúc mà Hòa Thượngđã để lại. Đồng thời Cáo Bạch lên Hội Đồng Lưỡng Viện và Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, các Tổ Đình, các Tự Viện cũng như Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước.

Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã điều hành Lễ Nhập Quan lúc 14g ngày 05.01.Tân Mão (07.02.2011) với đông đảo Tăng Ni, Phật Tử tỉnh Nhà, nhưng tiếc thay đã vắng mặt số lớn chức sắc trong Môn Phái.

Sự vắng mặt nầy đã khiến Ban Đại Diện cảm nhận điều không hay sẽxảy đến cho tang lễ, mà điều dễ nhận thấy nhất là chính quyền Cọng Sản không bao giờ để yên cho GHPGVNTN công khai trước đông đảo quần chúng.

Quả thật như vậy, họ đã vận động một số môn đệ của cố Hòa ThượngThích Vân Đức, đã từng bỏ Thầy để chạy theo Thế Quyền, nay trở về dự tang lễ. Họ đã âm thầm đi đảnh lễ các chức sắc trong Môn Phái đang hoạt động trong Giáo Hội Nhà Nước hoặc đã phản bội GHPGVNTN để tổ chức một phiên họp chiều ngày 06.01.Tân Mão (08.02.2011) với mục đích thành lập Ban Tang Lễ Mới, nhằm loại trừ Ban Tang Lễ mà Ban Tổ Chức Tang Lễ Trước đã cung thỉnh.

Trong phiên họp nầy, Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Phó Ban Đại Diện và là Trưởng Ban Tổ Chức Tang lễ theo Di Chúc. Tuy cũng nằm trong Môn Phái, nhưng Hòa Thượng đã thẳng thắn phê phán“thái độ của Quí vị trong Môn Phái có mặt hôm nay là có tâm phân biệtđối xử. Nhớ lại đám tang Sư Bà Diệu Trí và Hòa Thượng Chí Mậu cùng trong Môn Phái, sao Quí Vị đã vồn vã, túc trực đêm ngày phải chăng vì Chùa Diệu Nghiêm và Từ Hiếu to lớn lại không thuộc GHPGVNTN. Bây giờ Chùa Từ Phong Lan Nhã nghèo nàn, cô thế, lại trực thuộc GHPGVNTN nên Quívị bỏ lơ ngay từ khi Cố Hòa Thượng Thích Vân Đức lâm bệnh, cho tới khi viên tịch cũng không ngó ngàng, vì sợ mà không dám đến chăng ? Nay đợi Môn Đồ tới đảnh lễ mới dám đến ? Và đến không phải vì tình cảm, trách nhiệm mà vì muốn soán đoạt tang lễ để loại GHPGVNTN ?”

Tuy nhiên, Ban Đại Diện GHPGVNTN/Thừa thiên - Huế không trách Môn Phái vì biết rằng đây làâm mưu thâm độc của Cọng Sản muốn triệt hạ GHPGVNTN thông qua Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tay sai , nên sáng ngày 07.01.Tân Mão (09.02.2011) Ban Đại Diện đã có phiên họp tại chùa Bảo Quang, xác định vai trò của GHPGVNTN là việc lớn, không đôi co, không giành giựt, và quyết định :

1/. Chuyển giao cho Môn Phái điều hành Tang Lễ như yêu cầu.
2/. Tuy nhiên Ban Đại Diện vẫn thường trực và hỗ trợ tang lễ.
3/. Khuyến khích các thành viên Ban Đại Diện nếu được thỉnh mời vào Ban Tổ Chức mới, thì vẫn hoan hỷ nhận lời.
4/. Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên vẫn tiếp tục trách nhiệm đã được giao phó.

Điều quan trọng là theo Di Chúc, cố Hòa Thượng Thích Vân Đức đã thỉnh 3 vị Chứng Minh Tang Lễ là Hòa ThượngThích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống kiêm Chánh Đại Diện GHPGVNTN/Thừa thiên – Huế, Hòa ThượngThích Như Đạt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, Viện Hóa Đạo, và Hòa ThượngThích Diệu Tánh, thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống/GHPGVNTN. Nay Môn Phái thêm vào Hòa ThượngThích Đức Phương, Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Nhà Nước Tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa ThượngNhất Hạnh của Làng Mai. Trước việc làm không biết tôn trọng Di Chúc của người quá cố, nên Hòa Thượng Thích Như Đạt và Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh đã nhường lại ngôi vị Chứng Minh để Môn Phái toàn quyền cung thỉnh các vị chức sắc môn phái, nhưng vẫn thường xuyên lui tới hỗ trợ Tang Lễ.

Tuy thành lập Ban Tang Lễ của Môn Phái nhưng vẫn phải cung thỉnhHòa Thượng Chí Thắng làm Trưởng Ban và các thành viên Ban Đại Diện vẫn đảm trách các chức vị trọng yếu như Chứng Minh Phất Trần, Chủ Sám, Chấp Lệnh…còn số chức sắc Môn Phái nêu trên chỉ có hư danh, thậm chí ngày tiễn đưa Giác Linh Hòa Thượng Thích Vân Đức nhập Bảo Tháp cũng chẳng có vị nào đến, dù chỉ để tung hoa tiễn biệt.

Dấu ấn sâu đậm nhất là buổi lễ phúng điếu và truy tôn Giáo phẩm chiều ngày 08.01.Tân Mão (10.02.2011) với hơn 300 người tham dự, trong đó gồm có :

- Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế do Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Hòa ThượngThích Như Đạt và Hòa Thượng Thích Diệu Tánh hướng dẫn.

- Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Quảng Nam Đà Nẵng do Hòa ThượngThích Thanh Quang dẫn đầu.

- Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Trị và Gia Đình Phật tử Tỉnh Quảng Trị do Đại ĐứcThích Từ Giáo dẫn đầu.

- Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN do Hòa Thượng Thích Chơn Niệm, đại diện Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Thích Không Tánh dẫn đầu.

- Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên, gồm có : Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Thừa thiên do Huynh TrưởngNguyễn Tất Trực, Trưởng Ban Hướng Dẫn dẫn đầu, sau đó là Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật tử Thừa thiên, Đại Diện Gia Đình Phật tử 8 Quận, Huyện: Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, Tả Ngạn Nội Thành, Hữu Ngạn, HươngThủy, Phú Vang và Phú Lộc.

- Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Khánh Hòa do Huynh Trưởng Trần Văn Thạnh, Trưởng Ban Hướng Dẫn dẫn đầu.

- Sau cùng là Đạo Tràng Thập Thiện và Bồ Tát tại gia của Giới trường Chùa Linh Quang đồng tham dự.

2011-0225b
Hòa thượng Thích Thiện Hạnh tuyên đọc Giáo chỉ truy tôn Giáo phẩm.
Hình trái, Hòa thượng Thích Diệu Tánh, hình phải Hòa thượng Thích Như Đạt

Tại buổi lễ nầy,trước linh đài cố Hòa Thượng Thích Vân Đức, nhân danh Chánh Thư Ký ViệnTăng Thống, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh trang trọng cung tuyên Giáo Chỉcủa Viện Tăng Thống truy tôn Cố Thượng Tọa Thích Vân Đức chính thức lênngôi vị Hòa Thượng đúng theo truyền thống luật Tạng và công hạnh của Ngài. Giáo Chỉ do Đại Lão Hòa Thích Quãng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN ấn ký.

Sau khi cung tuyên Giáo Chỉ, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh,Chánh Thư Ký Ban Đại Diện đã đọc lời truy điệu cố Hòa Thượng Thích Vân Đức trong nỗi ngậm ngùi tiếc thương của Phật Tử các giới.

2011-0225c
Đại diện Gia Đình Phật tử các vùng, miền, quận, huyện về chùa Từ Phong Lan Nhã tham dự lễ tang

Sau phần Nghi Lễ, là phần khuyến giáo của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, đã công khai vạch trần mưu đồ của những người nhân danh Môn Phái hòng chống phá GHPGVNTN theo chỉ đạo của Nhà Nước và tay sai trong tang lễ nầy.

May mắn thay, nhờ Oai Lực Tam Bảo và hồng phúc của cố Hòa ThượngThích Vân Đức mà mọi việc đã được suôn sẻ. Nếu không, Hòa Thượng cùng Đồng Bào Phật Tử sẽ : “Tỉnh tọa 15 phút trước Linh Đài để phản đối Cộng Sản Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và tay sai, chuyên đánh phá GHPGVNTN bằng cách cướp giật Tang Lễ các thành viên GHPGVNTN, như tang lễ Đức Cố Đệ TứTăng Thống, tang lễ Hòa Thượng Thích Huệ Thông và nay là tang lễ Hòa Thượng Thích Vân Đức”.

2011-0225d
Câu phản đối nhà cầm quyền CS và Giáo hội tay sai do Hòa thượng Thích Thiện Hạnh viết sẵn trên đãy y

Câu tuyên bố nầyHòa Thượng Thích Thiện Hạnh đã viết sẵn vào túi xách y mang trong ngườivà đã đưa cao lên cho Phật Tử các giới đều thấy, và đọc lớn câu tuyên bố nầy cho mọi người nghe nhằm ngăn chận những mưu đồ đen tối sẽ tái diễn sau nầy.

Ngày 10.01.Tân Mão (12.02.2011) hàng nghìn Phật Tử đã vân tập để tiễn đưa kim quan nhập bảo tháp. Trước linh đài, Thượng TọaThích Minh Đức, Đặc Ủy Thanh Niên của Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa thiên – Huế ngậm ngùi tuyên đọc Tiểu Sử của Hòa Thượng, trong nước mắt của hàng nghìn Phật Tử tham dự. Hình ảnh cố Hòa Thượng đã sống lại qua các giai đoạn thăng trầm của GHPGVNTN mà Cố Hòa Thượng luôn luôn gắng bóvà nêu cao tấm gương uy dũng, hy sinh, chấp nhận cuộc sống đạm bạc để giữ vững truyền thống Chánh Pháp, không khuất phục trước thế quyền và danh lợi.

2011-0225e
Vòng hoa phúng điếu của Đại diện Gia Đình Phật tử

Kim quan được cung nghinh giữa hàng rào danh dự của Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia ĐìnhPhật Tử Thừa Thiên, trang nghiêm chấp tay cầu nguyên bên những vòng hoacòn tươi thắm được trang trí dọc lộ trình dẫn đến Bảo Tháp.

Trước Bảo Tháp, nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức, Hòa Thượng Thích Chí Thắng đãdõng dạc cảm tạ Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, cảm tạ chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni, các Tổ Đình, các Tự Viện, các Niệm Phật Đường, và Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước đã góp phần công đức để Tang Lễ cố Hòa Thượng được thập phần viên mãn. Hòa Thượng Thích Chí Thắng cũng không quên ghi nhận tinh thần của Ban Hướng Dẫn cũng như tất cả Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật tử (GĐPT) Thừa Thiên cũng nhưcác Ban Hướng Dẫn và Đoàn Sinh GĐPT các Tỉnh trực thuộc Gia Đình Phật tử Vụ/GĐPT Việt Nam đã tích cực trong việc phục vụ chu đáo suốt những ngày tang lễ Cố Hòa Thượng, cho dù danh xưng Ban Tổ Chức có thay đổi nhưng lòng người không hề đổi thay. Sau cùng, ba vị Hòa Thượng Thích NhưĐạt, Thích Thiện Hạnh, Thích Diệu Tánh đã thân lâm trước Bảo Tháp ngậm ngùi rải hoa tiễn biệt.

Hôm nay, trong niềm kính thương vô hạn, Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế xin cáo bạch lên Đại Lão Hòa Thượng Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, các Tổ Đình, Tự Viện, các Niệm Phật Đường cùng đồng bào Phật Tử trong cũng như ngoài nước, thay lời cảm tạ ân đức của toàn thể đã dành cho Tang Lễ Cố Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượngTâm hạ Phước tự Vân Đức hiệu Nhất Đạo thập phần viên mãn.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Cố Đô Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2011.
CHÁNH ĐẠI DIỆN
GHPGVNTN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(ấn ký)
TỲ KHEO THÍCH THIỆN HẠNH

*Bản Sao Kính Gởi :
- TT Tổng Thư Ký VHĐ, kính trình và kính chuyển trình theo hệ thống. - Kính chuyển Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế loan tải để thay lời cảm tạ của Ban Đại diện/GHPGVNTN/Thừa thiên – Huế gởi đến Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước - Hồ sơ lưu./.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn