Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

15 Tháng Mười Một 201000:00(Xem: 34036)


TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM
Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký
Lão pháp sư Thích Tịnh Không giảng tại Úc Châu Tịnh Tông Học Viện
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn