Nhận Định Về Các Bài Thuyết Giảng Của Ht. Thông Lạc (Hương Trà)

18 Tháng Mười Hai 201000:00(Xem: 45652)

NHẬN ĐỊNH 
Về Các Bài Thuyết Giảng của HT. Thông Lạc

Hương Trà

Kính Gửi :
Ban Biên Tập Thư Viện Hoa Sen
Kính thưa quý đạo hữu,

Đáp lời yêu cầu của ban biên tập cho ý kiến về Hoà Thượng Thông Lạc, tôi xin có vài lời mạo muội gọi là góp ý. Thật ra tôi đã được biết đến sư Thông Lạc trước đây qua sự giới thiệu của một đạo hữu trên diển đàn. Cũng nhờ đó tôi mới biết ở Việt Nam có một vị Hoà thượng tu hành nhập đến Tứ Thiền, chứng được Tam Minh, đắc quả vị A La Hán và được ấn chứng bởi một vị Hoà Thượng khác. Tôi vốn đa nghi nên không tin và tự tìm hiểu về vị sư này. 

Tôi đã cố gắng đọc các bài giảng pháp được truyền tải trên mạng của Tu Viện Chơn Như và được biết vị này có pháp hiệu là Thích Thông Lạc, năm nay thầy 76 tuổi và vị Hoà Thượng ấn chứng cho HT. Thông Lạc không ai khác hơn là Hoà Thượng Thích Thanh Từ. Xin trích:

..Năm 1970, Hòa Thượng Thanh Từ mở khóa An Cư Kiết Hạ truyền dạy pháp môn TRI VỌNG đầu tiên tại Tu Viện Chơn Không, Vũng Tàu, Thầy là một trong số 10 tăng sinh đầu tiên này. Nhận được pháp, Thầy hoàn toàn tin tưởng vào pháp tu, đem hết năng lực ngày đêm 4 thời, mỗi thời 3 giờ tu tập. Trong suốt 10 năm tu tập, thầy vẫn thấy THAM-SÂN-SI còn nguyên, không cách tiêu trừ, nghi ngờ mình đã tu lầm đường, nên chuyển qua tu theo Đại Tạng Kinh Nikaya và chỉ sau 6 tháng tu tập, từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1980, Thầy lần lượt nhập được SƠ THIỀN, NHỊ THIỀN, TAM THIỀN, TỨ THIỀN và đêm cuối cùng Thầy hoàn tất TAM MINH. Đầu tháng 10 năm 1980, Thầy trở về Tu Viện Chơn Không trình Hòa Thượng Thanh Từ kinh nghiệm chứng đắc của mình, nhưng không nói rõ đã tu theo Đại Tạng Kinh Nikaya, và xin được nhập Niết Bàn (chết) để sách tấn các thiền sinh, giúp Hòa Thượng Thanh Từ CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO. Nhưng Hòa Thượng Thanh Từ sau khi đã ấn chứng Thầy chứng quả Thiền Tông, yêu cầu Thầy trụ thế, và duyệt lại kinh sách để cùng Hòa Thượng CHẤN HƯNG THIỀN TÔNG…” [http://www.thuvienvietnam.com]

Khi đề cập đến việc chứng đắc này, chính Hoà Thượng Thông Lạc xác định: “Người nhập xong Tứ Thiền, chứng Tam Minh là bậc A La Hán như trong thời Đức Phật còn tại thế. Phật và A La hán không khác nhau chỗ tu hành và giải thoát. A La Hán chỉ khác Phật ở chỗ Đức Phật là Giáo Chủ, người sáng lập ra Phật Giáo. Khi tu hành giải thoát rồi thì người nào cũng như người nấy.” [ĐVXP-ta^.p 2 http://nguyenthuychonnhu.com ].

Được biết A La Hán là một hiệu trong 10 Phật hiệu của Đức Phật. Người đắc quả vị A La Hán không còn lỗi lầm, thoát khỏi phiền não, tâm trí tự tại, biết hết tất cả, đã đi tới chỗ cùng tột, đã diệt tất cả những dây trói buộc vào kiếp sống, dứt luân hồi và có đủ sáu phép thần thông (thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông, và lậu tận thông). 

Như vậy nền Phật Giáo đương đại Việt Nam chúng ta hân hạnh có được một vị A La Hán là Hoà thượng Thông Lạc. Điều này chúng ta nên mừng chứ? Đừng vội tin. Chính Đức Phật nói thế. Hãy xem cung cách sư thưa trình với HT. Thanh Từ thì thấy rõ sư đã là A La Hán chưa? sư đã không nói đúng sự thật là sư đã không tu theo pháp môn của HT. Thanh Từ để HT Thanh Từ cứ tưởng là sư đã chứng đắc do pháp môn HT. dạy, để HT. ấn chứng cho. Điều sư không nói đúng sự thật với HT. Thanh Từ là việc của sư nhưng điều này có thể gây tai hại cho huệ mạng của những người tu sau. Sư đã thiếu lòng từ bi, vì đoạn đường sư đã đi qua không kết quả mà lại không nói rõ sự thật với HT. Thanh Từ để HT. Thanh Từ biết rõ hầu dạy người sau đi lối khác. Điều thứ nhì: một vị A La Hán biết hết tất cả, có sáu thứ thần thông, thấy, nghe, và biết mọi sự mọi vật trong vũ trụ, biết tâm và nghiệp quả đời trước, đời này và đời sau mỗi người. Thế mà sư không đọc được tâm của Hoà Thượng bổn sư, không biết tâm HT. Thanh Từ sẽ từ chối lời cầu chết (nhập Niết Bàn) của sư và cũng không biết những người tu theo sư sau này sẽ rơi như sung rụng (bỏ đi không tu theo nữa).

Một bậc A La Hán biết hết tất cả, biết đường đi nhân nhân quả của chúng sanh, có lòng đại từ đại bi, thương tất cả chúng sinh như con ruột, không thể nào mạt sát chúng sinh được, huống hồ lại mạt sát các thầy tổ. Sư đã mạt sát các Tổ Sư như các Ngài Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Mã Minh, Bồ Đề Đạt Ma bên Ấn Độ đến Tổ Huệ Khả, Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ bên Trung Hoa, và đến chư thầy tổ Việt Nam. Chỉ vài vị Thầy Tổ khi trước lâm chung bị bệnh đau, thế mà sư cho là tất cả đều tu sai nên tất cả đau như vậy trước khi lâm chung. Sư còn nói Hoà Thượng Thiền Tâm trước khi lâm chung ói máu thế này hay thế khác. 

Hoà Thượng Thông Lạc, nếu là A La Hán thật, phải biết tuỳ căn cơ chúng sinh, tuỳ nhân duyên thời tiết mà thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Chính sư biết tất cả tín đồ Phật Giáo Việt Nam hiện nay không tu Tịnh Độ thì lại tu Thiền Tông; không tu Thiền Tông thì lại tu Mật Tông. Ba tông phái này chiếm trọn tín đồ Phật Giáo; thế mà sư lại quyết tâm triệt hạ, chỉ trích họ là ngoại đạo, là tà giáo, chỉ riêng sư mới đúng, mới là chính phái. Không những chĩ trích ba tông phái chính của PGVN là Tịnh Độ, Thiền Tông và Mật Tông là tà, sư Thông Lạc cũng chỉ trích luôn các sư Nam Tông nào là tu sai, ăn thịt chúng sinh, ăn phi thời, phá giới, bẻ vụn giới..Sư cũng chỉ trích cả hai vị Thiền Sư Nam Tông nổi tiếng hiện nay trên thế giới là hai ngài A-Chaan-chah và Mahàsi. 

Xin trích: “...Các thiền sư Nam Tông mặc dù họ đang học tu theo giáo pháp Nguyên Thủy, nhưng lại tu sai lời Phật dạy, lấy hơi thở hoặc dùng cơ bụng (phình xẹp) hoặc tập trung chú ý quá sức vào các hành động ngoại thân như đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, mang bát, ăn, uống, v.v... ức chế tâm đến quá độ làm cho ý thức ngưng hoạt động để rồi tưởng thức hoạt động, khiến cho thân tâm sanh cảm giác "xúc tưởng hỷ lạcCác sư lầm tưởng đó là trạng thái hỷ lạc của thiền định nên cố giữ và ôm chặt các trạng thái hỷ lạc tưởng thức. Gặp trạng thái này các sư đều bị chết chìm trong pháp định tưởng này. Lối tu như vậy, các sư Nam Tông, do không có thiện hữu tri thức có kinh nghiệm nhập Bốn Thánh Định và Tam Minh hướng dẫn, nên lạc vào thiền tưởng giống như Thiền Đông Độ. Chứng minh cụ thể như thiền sư Nam Tông A Jaan Chah khi trả lời những câu hỏi đạo, ngôn ngữ của Ngài giống như thiền sư Đông Độ..” [ĐVXP-Tập 8]. 

Vì tu hành chưa tới nơi tới chốn, nên các Ngài (A-Chaan-chah và Mahàsi) biên soạn những loại kinh sách này vô tình đã để lại cho loài người trong hiện tại và mai sau những tai hại rất lớn, làm hao tài tốn của và phí cả cuộc đời của hậu học chẳng ích lợi gì, khi họ theo tu những pháp môn này. Trong thế kỷ này, tín đồ Phật Giáo khắp năm châu bốn biển đua nhau tu tập thiền Minh Sát Tuệ. Tu tập thiền này phải tập trung theo cơ bụng (Phồng, xẹp) nhằm diệt vọng tưởng. Loại thiền ấy thuộc về thiền ức chế tâm nó không phải là thiền của Đạo Phật...".(ĐVXP-Tập 8)
http://nguyenthuychonnhu.com/download.htm

Như thế vô hình chung sư Thông lạc đả phá hết Phật Giáo rồi còn gì? 

Nói một cách vắn gọn, sư Thông Lạc tự cho mình là A La Hán, là Phật, là trên hết không còn ai hơn mình. Chỉ sư mới là chính phái, tất cả còn lại đều là tà hết. Một bậc A La Hán không thể nào có những lời phân biệt thế này thế nọ, thấy cái này sai, cái kia đúng. Một bậc A La Hán không thể nào có những lời hằn học, những lời mạ lị, mạt sát người khác hay môn phái khác. Theo tâm lý học người đời, ai cũng biết người nào còn nói tâm tôi thanh tịnh là người đó tâm còn ô nhiễm. Ai cũng biết người nào còn thấy mình tu chứng quả A La Hán là người đó chưa chứng quả A La Hán. Ai cũng biết người nào còn tâm phân biệt, chống đối các pháp môn khác là người đó chưa chứng đắc. Người nào còn thấy mình đúng, người khác sai là người đó chưa chứng đắc. Điều này thật hiển nhiên.
Ý kiến bạn đọc
07 Tháng Chín 202120:58
Khách
Bạn lại nói chuyện lập lờ rồi. Thầy Thông Lạc có nói rõ thầy biết tâm ý Hòa thượng Thanh Từ nghĩ gì khi Hòa thượng Thanh Từ đưa ra các câu đối đáp công án thiền tông, mục đích để trắc nghiệm bên Thiền Tông thôi, bởi Hòa thượng Thanh Từ cũng chỉ chứng được Thiền Tông thôi chứ có chứng được Bốn Thiền và Tam Minh đâu mà hỏi những thứ thuộc Tuệ Tam Minh? Có Tam Minh do vậy Hòa thượng Thanh Từ hỏi câu nào thầy Thông Lạc cũng trả lời đúng tâm ý của Hòa thượng. Mà hòa thượng Thanh Từ cũng rất khôn khéo, chỉ chứng cho thầy Thông Lạc đã chứng Thiền Tông thôi, và kêu thầy Thông Lạc xiển dương Thiền Tông giúp hòa thượng Thanh Từ. Chứ đến đoạn thầy Thông Lạc xin nhập niết bàn, tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì hòa thượng Thanh Từ không đồng ý.
Có một số người tu theo thầy Thông Lạc tự nhận mình chứng Tam Minh về xin thầy Thông Lạc ấn chứng, thầy hỏi mấy người đó con có thấy được các vì sao xa xa kia chưa - tức hỏi trắc nghiệm Thiên Nhãn Minh - có Thiên Nhãn Minh thì mới quan sát được không gian vô cùng vô tận của vũ trụ (xa đến mấy cũng thấy rõ như lòng bàn tay - cái này chỉ người tu chứng mới hiểu, nó thuộc về trí vô hạn (nên mới gọi là Minh), nói ra cũng như mô tả cho bạn tôi đang uống một ly trái cây ở xứ lạ nào đó, có vị thế nọ thế kia, bạn chỉ có thể tưởng tượng thôi, chính tôi cũng vậy, chỉ hiểu khái niệm Thiên Nhãn Minh là gì chứ cũng không tự mình hướng tâm được tới Tam Minh để biết Thiên Nhãn Minh thật sự ra sao).
Bây giờ mới tới đoạn lợi ích tu tập. Tôi thấy tu theo thầy ăn được một bữa, chay trường khiến mình khỏe re, đi khám phiếu khám sức khỏe nhiều năm đều tốt, các chỉ số đều tốt hết, bệnh tự khỏi (đến rồi đi), không phải lo đi bác sĩ bệnh viện, kiếm thuốc tây thuốc đông về uống trị bệnh. Như vậy trong bốn chỗ làm chủ sanh, bệnh, lão, tử và chấm dứt luân hồi tôi đã làm được một đoạn đầu làm chủ sanh và bệnh rồi. Cái ăn một bữa này còn là cấp độ dễ nhất rồi. Việc giữ độc cư, tu phá hôn trần thùy miên ở thời gian nhập thất chuyên tu còn khó hơn nhiều. Thân ít bệnh là thân cũng được thanh tịnh một chút, như vậy cũng tạm đủ rồi, cần gì chứng thiền nọ thiền kia, trạng thái khinh an này hỷ lạc kia (toàn trạng thái tưởng vì tâm còn dục, vẫn còn phải ngủ nghê không tỉnh thức thì tất cả các trạng thái đều là tưởng (thiền tưởng, tưởng ấm, ngũ ấm ma - phát sinh ra tưởng tuệ, nên họ hay nói viết những triết lý siêu việt, cho cao sang thôi chứ chẳng mang lại lợi lạc gì, chỉ làm hại môn đồ của họ thôi vì khiến người ta tu lòng vòng chẳng đến đâu, đời không ra đời, đạo không ra đạo, khùng khùng gàn gàn) - còn người chứng đạo giải thoát người ta không còn ngủ đâu nha bạn hiền, nằm nhưng tự nó tỉnh (nên Phật mới nói đó là người tỉnh thức giữa quần mê), chứ ông thiền ông đạo nào mà còn ngủ, nằm đặt lưng xuống ngủ li bì thì còn si nên chưa chứng đạo, ngồi gật một cái đã là niệm si ám rồi chứ đứng nói nằm ngủ cả mấy tiếng một ngày).
Muốn biết rõ sự thật đâu là chánh pháp Đạo Phật, đâu là lời dạy, kinh sách của ngoại đạo, lời văn thêm thắt trong các kinh điển hãy tự mình giữ giới, tu cho đến ngày chứng đạo, làm chủ sanh lão bệnh tử và chấm dứt luân hồi rồi xem lại các ý kiến phản biện của bạn về thầy Thông Lạc có đúng hay không. (qua suy xét của bản thân tôi thấy ngay cả kinh Nikaya cũng có nhiều đoạn thêm bớt (những đoạn nói về thế giới siêu hình - nằm trong kinh Tiểu Bộ) nhưng nó vẫn gần với gốc nhất, nguyên thủy nhất chứ không lái chệch hẳn như kinh Đại Thừa).
Gần nhất và rõ ràng nhất thì bạn xem luôn ba phần "Tiểu Giới", "Trung Giới" và "Đại Giới" viết rõ ràng mười mươi như ban ngày trong kinh Sa Môn Quả (và cả Phạm Võng - chú thích là nó khác với kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới của phái Đại Thừa nha) của Trường Bộ Kinh thì có phải tất cả các chùa của phái Đại Thừa phạm "Đại Giới" (và một số "Trung Giới") của Phật hay không - vì còn làm nghề mê tín, và nghề nghiệp kiếm ăn? Bởi vậy mới làm Phật Pháp suy đồi, biến tướng, càng ngày càng đi xuống, bị người có trí chỉ trích là một tôn giáo mê tín dị đoan, rồi đua nhau xây toàn những thứ nguy nga hùng vĩ để khoe khoang với thiên hạ chứ chẳng có ích gì cho đời.
05 Tháng Chín 202113:00
Khách
Bạn tên Hương Trà là biết rồi, Trà làm gì có Hương. Tên của bạn là một sự không thật, như những gì giáo lý được cho là Đại Thừa, Tối thượng thừa cũng o thật của Phật như bạn.
Vì sao như vậy. Vì bạn chưa đọc và nghe hết các bài pháp của Thầy Thích Thông Lạc nên mới viết bài như vậy và tôi khẳng định bạn cũng o hiểu nổi Đại Thừa vì một thứ kinh tạng miên man không có điển dừng. Những điều ma mị, gây nên một lối suy nghĩ mê tin Thần quyền.
Thầy Thông Lạc là đấng cứu thế với một người gần 40 năm ở dưới giáo pháp đại thừa như tôi. Tôi biết ơn Đại Thừa, lòng từ bi của những vị Tăng, Ni Đại Thừa đã thương xót, che chở cho tôi có ngày hôm nay. Đại Thừa có cái hay của Đại Thừa nhưng nếu nói đó là đạo Phật là không đúng và Thầy Thông Lạc chỉ ra điểm này. Với một người cầu đạo giải thoát thì giáo pháp mà Thầy Thông Lạc dựng lại quý hơn minh châu ngọc bội với những ai có chánh kiến và duyên lanh.
Tôi thương Thầy Thông Lạc hơn Đức Phật vì sao vậy?? Đức Phật chỉ bị tà ma ngoại đạo chống lại, trực diện còn ngài thì bị chống lại bởi những người được gọi là đồng tu. Ngài khó khăn hơn Đức Phật cả trăm lần khi dựng lại giáo pháp.
Thầy Thông Lạc làm được như vậy chỉ có thể khi Ngài có hai điều.
1. Lòng từ bi vô lượng của một con người chỉ có từ ái và yêu thương.
2. Sự dõng mãnh, bềnh chí đúng là sức mạnh của một bật chân tu đắc đạo.
Chỉ cần nghe một bài giản của ngài đã khai mở tôi hoàn toàn và hướng tới giải thoát, đã dem lại sự thanh tịnh và lập tức sữa mình.
Trân trọng!
03 Tháng Bảy 202108:09
Khách
Đã cẩn thận đọc & nghe những gì thầy TTL nói và viết: Quả thật đây là một vị Chân tu.ngay cả những lời phê phán tưởng như rất nặng nhưng đọc đi đọc lại không hề thấy sự sân hận trong đó, thực ra đó chỉ là phương pháp của ông . Tôi không phải Phật tử , chỉ là người ngưỡng Phật, Theo tôi muốn đánh giá 1 bậc tu hành có phải chân tu và Thiện tri thức hay không : Thứ nhất phải đọc và nghe tất cả mọi trước tác của họ, con người thật sẽ ít nhiều bộc lộ qua tư tưởng họ thể hiện, dù có che đậy khéo léo đến đâu. Thứ 2 Tìm hiểu về đời sống cá nhân, đời sống tu hành. Nếu thực sự giữ giới đức như ngài Ajanhcha hay Thầy Thích Thông Lạc thì đó đích thị là bậc chân tu.
Nội dung thầy TTL đưa ra đã đối chiếu với những bản kinh nguyên thủy do HT Thích Minh Châu dịch ( với tôi đây là những bản kính đáng tin cậy nhất) hầu như là khá chính xác.
Nội dung cơ bản Thầy TTL phê phán chính là sự chệch hướng của đạo Phật.Điều này hoàn toàn chính xác. Chung quanh tôi chứng kiến quá nhiều người cư sĩ tu theo Tịnh độ vì sao họ vẫn giận dữ vẫn tham lam, bon chen, ích kỷ vẫn mê tín....Vậy thì một Đạo Phật trí tuệ, khiến cho những nhà khoa học như Albert Einstei phải kính ngưỡng đang ở đâu?
22 Tháng Sáu 202109:25
Khách
NGŨ UẨN- NHÂN QUẢ
16 Tháng Tư 202105:56
Khách
Tôi chỉ mới lần đầu nghe qua 37 phẩm trợ đạo của Trưởng lảo TTL.Tôi trân trọng ghi nhận sự rỏ ràng dễ hiểu,giúp tôi tập trung vào sự tu tập từ thấp đến cao.Tôi rất biết ơn TTL đã giúp tôi theo thứ tự của 37 phẩm trợ đạo mà tu tập hòng đạt sự giãi thoát sanh tử luân hồi.Qua TTL từ một Phật tử tin tưởng và chân thật cầu vãng sanh ,chân thật muốn thoát luân hồi,tôi chợt nhận ra không phải chỉ đơn giãn niệm âm danh hiệu Phật mà thành tựu được vãng sanh.Tôi sẽ theo 37 phẩm trợ đạo rỏ ràng của Thầy mà đưa vào công phu tu tập của chính mình.Tôi kh bám víu,vướng mắc vào văn tự,chỉ nắm Ý ,thị phi tôi không vướng.Tất cả là phương tiện mà thôi.Với tôi qua 37 phẩm trợ đạo có nói về 11 Tri kiến,và tri kiến cần áp dụng ngay đó là tri kiến thứ 11,nên tôi kh thể biết ai tu tập ra sao?họ là A la Hán chưa?họ có đánh bậc tổ sư không?(là VĐ của họ)tôi chỉ biết một lòng tôn kính những vị tăng ni đã đi trước tôi và dày công tu tập,dày công sáng lập những pháp môn tu tập,Tôi cuối đầu niệm tăng niệm pháp,trên hết vẫn là niệm Phật.Tôi vẫn tin tưởng pháp môn tịnh độ,cứ xem như mỗi thời đại khác nhau thì chuyện tu cũng có thay đổi,giữ nét cũ,tiếp thêm nét mới tìm ra cái tiện hợp thế cơ của mình mà tu tập,dù kính Phật TCMN nhưng nếu thời này mà làm đúng theo ngài vào rừng tu thì chưa tu đã chết vì luật lệ thế gian hoặc chết vì ma sống rồi,độc cư cũng tại chùa hay tại nhà,chứ vào rừng như Phật khi xưa thì kh được roii,nên tịnh tông hay thiền tông cũng có cái hay của họ,niệm Phật qua danh hiệu lòng tôn kính mong mõi theo buoc chan cua phat cung tot thoi,quan trong la thanh tuu duoc tam tu bi .A Di DA PHAT🙏🙏🙏
12 Tháng Tư 202105:05
Khách
Cứ học rồi quán xét thôi, đừng có vội phán, Ta không chấp pháp nào, ta sống chân giải thoát, Như Lai không chấp vào những sở kiến, tri kiến ấy Như Lai quán sét hơn thế nữa nên Như Lai giải thoát hoàn toàn. Ý là đừng có chấp vào kiến thức, sự hiểu biết hay suy nghĩ của mình mà không thể phát triển thêm, mà phải tiếp tục quán xét hơn thế nữa, chứ đừng phán nó đúng hay sai. Cứ nói Bà la môn tà đạo là không đúng vì Phật học Bà la môn,sau đó ngồi kiết già thành đạo. Mà ngồi kiết già là của đạo nào ?
17 Tháng Ba 202123:23
Khách
Nghe để biết thêm về thầy Thông Lạc: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYDRBAJ7kwCoC0eBMlkIra5gx7_w7ak57
18 Tháng Hai 202113:59
Khách
Xin giáo hội cho ý kiến thày TTL . Phật tử cũng cần rõ biết đúng sai để lựa chọn pháp môn tu tập
14 Tháng Hai 202104:25
Khách
Mong rằng mỗi chúng ta luôn nhìn lại mình. Để sửa đổi bản thân tốt hơn, qua đó sẽ thấy được chân lý.
Chớ mà vì một chút lợi dưỡng, với tâm còn tham sân si. Mà đem ra bàn luận đạo đức nhân bản ,nhân quả . Và bàn luận đạo vô lậu thì nhảm nhí lắm . Bởi quý vị còn đang bị tham sân si chi phối thì đâu chắc mình đúng!
Ráng tu học để cho mau thoát khổ, chớ đâu đã ngu si lại còn dùng lời cạn cợt ngụy biện. Thật đáng thương.
Kính gửi tác giả và ban biên xoạn trang wed thư viện hoa sen.
16 Tháng Mười Hai 202007:07
Khách
Cũng giống như tên tội phạm không bao giờ nhận thấy mình có lỗi vậy. Ngồi trong mát ăn bát vàng rồi cũng sẽ đến lúc trả nghiệp.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Ba 2015(Xem: 4374)
Tôi rất tiếc được biết đến Ngài Thích Thông Lạc hơn hai năm sau khi Ngài tịch diệt ... Vì khi nghe lại những bài giãng của Ngài thì có sanh ra vô vàn câu hỏi !!! Xin cám ơn quý vị đã cho nêu lên vài câu hỏi ở đây.