Nhật Liên Tông Nhật Bản Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển Dịch

23 Tháng Mười Hai 201000:00(Xem: 19923)

NHẬT LIÊN TÔNG NHẬT BẢN
Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển dịch
Chùa Viên Giác, Đức Quốc 2009

nhatlientong-nhatban_17

nhatlientong-nhatban_18

nhatlientong-nhatban_19

nhatlientong-nhatban_20

Xem Nội Dung: Nhật Liên Tông Nhật Bản, Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo - Thích Như Điển dịch
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn