"Tuyển Tập Kính Mừng Đức Thích Ca Thành Đạo

25 Tháng Mười Hai 201100:00(Xem: 30888)

dai le thanh dao 02CA NHẠC KÍNH MỪNG NGÀY THÀNH ĐẠO
 Mừng Ngày Phật Thành Đạo (Uy Thi Ca - Mắt Ngọc & Vũ Đoàn ABC)
● Ánh đạo vàng (Video nhạc Phật giáo)
● 
VIDEO LỊCH SỬ THÀNH ĐẠO
● Con Đường Giác Ngộ - Phim Phật Giáo (Thích Chân Tính-Chùa Hoằng Pháp)
● Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - Phim Tài liệu BBC thuyết minh tiếng Việt (55.17 phút)

HÌNH ẢNH BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NƠI ĐỨC THÍCH CA THÀNH ĐẠO
● Bồ Đề Đạo Tràng qua hình ảnh (Ban biên tập)
● Bodh Gaya Bồ Đề Đạo Tràng (Video)

VĂN THÀNH ĐẠO
● Ánh trăng với ý nghĩa chân lý trong đêm thành đạo (Thích Tâm Tôn)
● Bài học thành đạo (Tâm Minh)
● Bản chất và con đường giác ngộ trong đạo Phật (Thích Nữ Huệ Liên)
● Bảy phương pháp đi đến giác ngộ (Thích Thiện Bảo)
● Bồ Đề Đạo Tràng qua hình ảnh (Ban biên tập)
● Bồ Đề Đạo Tràng (Thích Nữ Giới Hương)
● Cảm niệm ngày Phật Thành Đạo (Thích Nguyên Tạng)
● Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikàya (Thích Nữ Trí Liên)
● Con đường tìm chân lý của đức Phật (Phạm Kim Khánh)
● Dân Chủ, Hòa Bình Là Con Đừơng Của Phật Giáo
● Đạo đức học của giải thoát (Trần Tuấn Mẫn)
● Đêm tuệ giác vô cùng (Thích Nữ Tịnh Quang)
● Đêm Huyền Diệu (Thích Minh Tuệ)
● Đôi nét về Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo(Lâm Như Tạng)
● Đức Phật chuyển pháp luân (Thích Thái Hòa)
Đức Phật thành đạo theo giáo lý Tây Tạng (Trần Khiết Bách dịch)
● Đức Phật Thích Ca-Con đường từ khổ hạnh đến giác ngộ (Minh Thông)
● Đức Phật nhà giáo dục vĩ đại (Thích Huệ Khai)
● Đức Phật là bậc giác ngộ (Thích Thông Huệ)
● Giác ngộ trong kinh Bát Đại Nhân Giác (Thích Viên Giác)
● Giải thoát trong Phật Giáo (Thích Thiện Siêu)
● Giáo dục Phật Giáo (Tiến sĩ Ananda W. P. Guruge - Thích Nữ Vân Liên dịch)
● Hoạt động kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo xưa nay (Quán Như)
● Hội thảo và Lễ tưởng niệm Phật Thành Đạo tại Bồ-đề Đạo Tràng (Thích Nữ Lệ Tâm)
● Hướng về Thành Đạo (Thích Thái Hòa)
● Khái niệm giác ngộ trong đạo Phật (K. Nanayakkara - Thích Nữ Liên Hòa dịch)
● Khái niệm căn bản của đạo Phật: Giáo lý duyên khởi (Alfred Bloom - Thích nữ Tịnh Quang dịch)
● Kính mừng đại lễ Phật Thành Đạo 2010 (Minh Chánh Toàn)
● Kỷ niệm ngày Đức Thích Ca Thành Đạo (Huệ Minh)
● Lịch Sử Bồ Đề Đạo Tràng (bodhgayà) - Nơi Đức Phật Thành Đạo
● Lịch sử cây bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng (Diệu Hương)
Lời nguyện đêm thành đạo (Thích Đồng Hoàng)
● Lối Sống Phật Giáo (Thích Tâm Hải)
● Lộ trình thành đạo của Bồ tát Siddharta (Thích Quảng Tánh)
● Một vài suy tưởng nhân kỷ niệm thành đạo của đức Từ Phụ (Chơn Hương)
● Nắng trên sông Neranjara (Huệ Trân)
● Ngày Thành Đạo (Minh Mẫn)
● Những bước thành đạo (Minh Tâm)
● Những giai thoại về bát cháo trong kinh Phật (Như Quang)
● Niết bàn và sự chấm dứt luân hồi (Thích Hiển Chánh)
● Niết bàn: bản chất và mục tiêu giác ngộ (Thích Nhật Từ)
● Phật giáo và đời sống tâm linh (Đặng Công Hanh)
● Phật thành đạo (Thích Thái Hòa)
● Quả vị giác ngộ dưới cội bồ đề (Thích Nữ Nguyên Hiền)
● Quả vị giác ngộ: sự giải thích của Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa (Thích Hiển Chánh)
● Quan niệm về Niết Bàn (Thích Lệ Thọ)
● Sám Phật Thành Đạo
● Sao mai, một sớm trời phương đông (Vĩnh Hảo)
● Sự Kiện Thành Đạo Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Thích Giác Nguyên)
● Sự vĩ đại của Đức Phật (Thích Viên Giác)
● Thành Đạo (Minh Mẫn)
● Thăm Thánh địa Phật Giáo Bodh Gaya (Trần Vĩnh An)
● Thành đạo: sự kiện hy hữu trong lịch sử nhân loại (Thích Huệ Thành)
● Thành đạo - Sự kiện hy hữu nhưng không phải là duy nhất
● Thành đạo theo tinh thần Thiền tông (Thích Thông Huệ)
● Thành đạo theo tinh thần thiền tông (Thích Thông Huệ)
● Thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng (Tiến sĩ A.D.T.E. Perera - Thích Nữ Liên Hòa dịch)
● Thông điệp giáo dục của Đức Phật (Diệu Hương)
● Thực Tập Tu Tâm Cùng 10 Bài Thiền Ca Chăn Trâu (Thích Tuệ Sỹ, Thích Phước Tịnh & Tâm N. Phúc
● Tiến trình giải thoát của Đức Phật khi Ngài thành đạo (Thích Minh Châu)
● Trầm tư về ngày Phật thành đạo (Thích Nữ Giới Hương)
● Từ Đêm Nhìn Sao Mai Mọc Nơi Rặng Hy Mã Lạp Sơn Đến Những Con Đường Thôn Dã Của Quê Hương (Thích Phước An)
● Tứ Diệu Đế (Bốn chân lý cao cả (nhiều tác giả)
● Vài  nét về Bồ Đề Đạo Tràng (Thích Long Vân)
● Vài nét về Bồ Đề Đạo Tràng (TS. D.C. Ahir - Thích Phước Chí dịch)
● Vị Đạo Sư Tối Thượng (Huệ Trân)
● Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bồ Đề Đạo Tràng (Thích Huyền Diệu)
● Về khái niệm Niết Bàn trong Phật Giáo
● Vô ngã và Niết bàn (Thích Hiển Chánh)
● Ý nghĩa đức Phật thành đạo (Thích Tâm Minh)
● Ý nghĩa đức Phật thành đạo (Thích Trí Quảng)
● Ý nghĩa ngày thành đạo (Thích Huyền Tôn)
● Ý nghĩa Phật thành đạo (Thích Nữ Liên Chương)
● Ý nghĩa Phật thành đạo và các giá trị thực tiễn (Thích Minh Diệu)
● Ý nghĩa thành đạo theo kinh Hoa Nghiêm (Thích Trí Quảng)

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Giêng 2017(Xem: 4943)
13 Tháng Giêng 2016(Xem: 5983)
Ngôi Đại tháp ở Bồ đề đạo tràng (Bodhgayà) mà ta thấy ngày nay hình như vào thời đại Maurya (317 - khoảng 180 trước TL) đã được gọi là “vương tháp” (ràjapàsàdàcetika = ràjapràsàdàcaityaka).
11 Tháng Giêng 2016(Xem: 7692)
Nhân dịp kỷ niệm Đức Thích Ca Thành Đạo, chúng tôi xin giới thiệu bộ phim tài liệu do Đài truyền hình BBC và Discovery cùng hợp tác thực hiện. Bộ phim mô tả cuộc đời của Hoàng tử Tất-Đạt-Đa, quá trình Ngài thành Phật -- Đấng Giác Ngộ. Bộ phim còn giới thiệu những di chỉ khảo cổ liên quan đến cuộc đời của Đức Phật cũng như giáo lý của Người.