Biểu Đồ Các Tông Phái Phật Giáo Từ Ấn Độ Đến Việt Nam

07 Tháng Mười Một 201414:40(Xem: 11995)

BIỂU ĐỒ CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO

TỪ ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM

 

Biểu đồ I.1: Thiền tông Ấn Độ

Biểu đồ I.2: Thiền Ấn Độ Đến Trung Quốc

Biểu đồ I.3: Thiền Trung Quốc – Huệ Năng và Môn Đệ

Biểu đồ II.1: Dòng Mã Tổ

Biểu đồ II.2: Dòng Mã Tổ

Biểu đồ III.1: Tông Tào Động

Biểu đồ IV.1: Tông Lâm Tế

Biểu đồ IV.3: Dòng Lâm Tế – Viên Ngộ

Biểu đồ V: Tông Vân Môn & Pháp Nhãn

Biểu đồ VI.1: Thiền Nhật Bản – Cội nguồn của Phong Trào Ngũ Sơn Thập Sát

Biểu đồ VI.2: Thiền Nhật Bản – Việc truyền bá thiền Lâm Tế từ Trung Quốc sang Nhật

Biểu đồ VI.3: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế I

Biểu đồ VI.4: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế II

Biểu đồ VI.5: Thiền Nhật Bản – Các chi phái của Tông Lâm Tế II

Biểu đồ VI.6: Thiền Nhật Bản – Lâm Tế Chính Mạch I – Dòng Nam Phố Thiệu Minh

Biểu đồ VI.7: Thiền Nhật Bản – Lâm Tế Chính Mạch II – Dòng Bạch Ẩn Huệ

Hạc

Biểu đồ VI.8: Thiền Nhật Bản – Đạo Nguyên và Tông Tào Động

Biểu đồ VII.1: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Tì-ni-đa Lưu-chi

Biểu đồ VII.2: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Vô Ngôn Thông

Biểu đồ VII.3: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Biểu đồ VII.4: Thiền tông Việt Nam – Thiền phái Thảo Đường

Biểu đồ VII.5: Thiền Việt Nam – Tông Tào Động và Lâm Tế

pdf_download_2
Xem nội dung bản PDF
Biểu đồ các tông phái Phật giáo
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn