GIÁC NGỘ

31 Tháng Giêng 201519:10(Xem: 5145)
GIÁC NGỘ

Nhân loại và thế giới không những tôn kính Đức Phật Thích Ca mà còn cho rằng :" Đạo Phật là đạo giác ngộ ".

Giác ngộ [juéwù]: nghĩa là tỉnh thức, hiểu biết.

(Phật giả, phật đà chi tỉnh xưng. Thị giác ngộ tự tâm, cứu độ chúng sinh, đạt đáo viên mãn giả chi đức hiệu. Như trung quốc chi tôn xưng khổng tử vi thánh nhân nhất dạng, hữu lịch sử, hữu sự thực. Nhi kì trí huệ năng lực vưu đại, sở dĩ tôn xưng vi phật.
Phật chi trí tuệ, thị chuyên vi phá trừ tham,sân si, mạn đẳng phiền não. Phật chi năng lực, xác năng sử nhất thiết chúng sinh, li nhất thiết khổ, đắc cứu cánh lạc, cố ngô nhân đương lập chí học phật .)

Tại sao chúng ta chưa được Giác ngộ? Vì do Phiền não : buồn phiền, phiền não (đặc tính của tâm thức sinh ra các pháp bất thiện, làm con người bị vướng mãi trong luân hồi). Mọi sự phiền não bắt nguồn từ Tham, sân, si, mạn : tham lam, giận giữ, si mê, và kiêu ngạo. Đây là đặc tính cố hữu của chúng sanh. Những nguyên nhân này là động lực đưa đến tội lỗi và phiền não. Tâm lúc nào cũng động thì đưa đến khổ đau không khác gì đó là địa ngục trần gian. Vì sao Đức Phật đặt trí huệ lên hàng đầu? Vì Trí huệ của Phật mục đích là phá trừ bao nhiêu phiền não: tham, sân, si, và ngã mạn v.v…
Năng lực của Phật quyết làmcho tất cả mọi loài, xa lìa tất cả khổ đau , hoàn toàn an hưởng những sự vui, vì lẽ ấy chúng ta cần phải lập chí học Phật bằng trí tuệ chứ không hoàn toàn nương tựa vào cứu rỗi , van xin.

Hai yếu tố quan trọng của Đạo Giác Ngộ. Đó là sự tập trung tâm ý hoàn toàn và lòng từ bi. Lòng từ bi không giới hạng ở quốc gia , xã hội hay tôn giáo nào , từ bi ở khắp mọi nơi và ở trong mỗi chúng ta. Điều mà Đức Đạt Lai Lạt Ma trong cuốn “The Compassionate Life”. có đoạn :

"Tôi tin rằng trên mọi bình diện của xã hội - gia đình, quốc gia và quốc tế - bí quyết để giúp cho thế giới nhân loại có được hạnh phúc và an lạc hơn là nên phát triển tâm từ bi. Chúng ta không cần trở thành một người có tôn giáo, và đặc biệt phải tin theo bất cứ một chủ nghĩa hay ý thức hệ nào. Điều quan trọng là mỗi chúng ta nên tu tập nhằm phát triển những thiện tánh nơi các bạn. Tôi nghĩ rằng sự vun bồi hạnh phúc cá nhân có thể góp phần tích cực vào việc cải thiện đời sống toàn thể cộng đồng nhân loại.

Tất cả chúng ta đều chia xẻ sự cần thiết đến tình thương và trên căn bản chung này, các bạn có thể nghĩ rằng những người mà chúng ta gặp trong bất cứ hoàn cảnh nào đều là anh chị em thân thương của quý vị. Dù cho khuôn mặt của họ là mới hay cũ, quần áo hay tính tình của người đó khác nhau như thế nào, vẫn không có sự phân chia ngăn cảch giữa chúng ta và những kẻ khác. Thật là sai lầm khi các bạn chú tâm đến sự khác biệt nhau ở bề ngoài, vì bản chất căn bản của chúng ta đều giống nhau.

Để vượt qua nhận thức về sự sai khác giả tạo đó, chúng ta hãy nhìn vào tình trạng toàn cầu của chúng ta. Cuối cùng rõ ràng nhân loại chỉ là một và hành tinh bé nhỏ này là ngôi nhà duy nhấ của chúng ta. Nếu các bạn muốn bảo vệ nó, mỗi chúng ta cần thực hành lòng vị tha và từ bi phổ quát toàn cầu. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể diệt trừ được tánh vị kỷ khiến con người hay lường gạt và lợi dụng lẫn nhau. Nếu các bạn có một tấm lòng thành thực và rộng mở, tự nhiên tâm quý vị cảm thấy bình an và không sợ ai làm hại đến mình. 

Một bầu không khí hiểu biết, thân thiện và hợp tác trên toàn thế giới thực sự khẩn cấp cần thiết vào lúc này. Trong thời hiện đại, các dịch vụ liên quan đến thương mại và kinh tế không còn giới hạn trong phạm vi gia đình hay ngăn cách bởi hàng rào quốc gia nữa, mà chúng liên hệ đến nhiều nước khác và ngay cả các châu lục. Kinh tế của mỗi quốc gia này tùy thuộc rất nhiều đến quốc gia khác. Muốn phát triển kinh tế xứ sở mình, chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình kinh tế của những nước bạn láng giềng. Thực vậy, sự cải thiện nền kinh tế của những nước trên thế giới gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của chính quốc gia các bạn.

Theo quan điểm này trong thế giới hiện đại, quý vị cần đến một cuộc cách mạng tổng quát về tư tưởng và những tập quán của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta càng nhận thấy rõ ràng hơn là một hệ thống kinh tế tốt đẹp cần được xây dựng trên nền tảng chân chính của trách nhiệm phổ quát toàn cầu. Nói tắt, điều chúng ta mong ước là cố gắng thực hiện tình anh chị em phổ cập trên toàn thế giới. Đây không chỉ là lý tưởng thánh thiện, đạo đức hay tôn giáo mà là thực tế đời sống của con người hiện đại....."

Thật là cao quý và vỹ đại thay hai chữ TỪ BI.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn