Ngôn từ chân lý

26 Tháng Tư 201504:01(Xem: 7627)
blank
NGÔN TỪ CHÂN LÝ
Lời cầu nguyện được viết bởi Ngài His Holiness Tenzin Gyatso,
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng
Thích nữ Tịnh Quang chuyển ngữ
dalai-lama

Lời cầu nguyện Ngôn Từ Chân Lý này, được sáng tác bởi Ngài His Holiness Tenzin Gyatso , Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng, vào 29 tháng 9 năm 1960 tại trụ sở tạm thời của Ngài ở Ashram Swarg tại Dharamsala, Quận Kangra, bang Himachal, Ấn Độ. Lời cầu nguyện này để khôi phục hòa bình, Giáo pháp của Phật, và nền văn hóa và tự chủ của người Tây Tạng tại quê hương của họ, lời nguyện cầu đã được viết sau khi những thỉnh cầu được lặp lại bởi các quan chức chính phủ Tây Tạng cùng với sự đồng thuận nhất trí của cộng đồng tu sĩ và Phật tử.

This prayer, Words of Truth, was composed by His Holiness Tenzin Gyatso, the Fourteenth Dalai Lama of Tibet, on 29 September 1960 at his temporary headquarters in the Swarg Ashram at Dharamsala, Kangra District, Himachal State, India. This prayer for restoring peace, the Buddhist teachings, and the culture and self-determina-tion of the Tibetan people in their homeland was written after repeated requests by Tibetan government officials along with the unanimous consensus of the monastic and lay communities. (http://www.dalailama.com/teachings/words-of-truth)

Ngôn Từ Chân Lý

Lời cầu nguyện được viết bởi Ngài His Holiness Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng 

Kính ngưỡng niệm Thế tôn 
Đức Đại từ đại Bi
Ba ngôi báu: phật, pháp
Và Cộng đồng tâm linh.
Kính chư Phật, Bồ tát

Và các Thánh đệ tử
Từ quá, hiện, vị lai
Có năng lực tuyệt vời 
Như đại dương vô tận
Xem chúng sinh lạc loài 
Là con của các Ngài 
Xin đoái lời chân thật
Từ đau khổ của con.

Giáo pháp Phật viên mãn
Xua tan hết nỗi đau
Của hiện hữu thế gian
Tự bình an định hướng
Nguyện Giáo pháp huy hoàng
Trãi khắp miền, hưng thịnh
Và hạnh phúc an vui 
Xuyên qua khắp trần thế 
Kính Bậc Tổng trì Pháp
Chư Hiền, Bậc chân tu 
Thành tựu mười tịnh giới.

Những chúng sinh thấp kém  
Chịu thống khổ không ngừng
Bị áp lực hoàn toàn 
Dường như là vô tận
Và khủng khiếp hơn nữa 
Những hành vi tiêu cực
Mong những nỗi sợ hãi               
Mà họ không thể chịu 
Từ chiến tranh, nạn đói
Và bệnh khổ…không còn
Được tự do hít thở 
Một đại dương phúc lạc
Và đặc biệt những người 
Có niềm tin vào đạo
Của xứ sở tuyết rơi 
Vì phương diện khác nhau 
Bị tàn phá nhẫn tâm 
Bởi những người man rợ
Ở bên kia bóng tối. 
Mong sức mạnh hiền hòa    
Lòng từ bi phát sinh,
Để nhanh chóng ngăn chặn 
Máu đổ, nước mắt tuôn      
Mong những kẻ tàn độc
Đối tượng của lòng từ  
Điên cuồng vì ảo tưởng 
Nên tàn phá tung hoành  
Chính mình và người khác 
Mong sao họ đạt được 
Mắt trí tuệ sáng soi 
Để biết nên làm gì
Những gì nên từ bỏ
Và tồn tại vẻ vang 
Của yêu thương, hữu nghị.

Tâm nguyện thiết tha này
Là ước vọng tự do  
Cho toàn dân Tây Tạng 
Vốn chờ đợi từ lâu  
Được như cầu, tọại ý
Xin cho cơ vận tốt 
Sớm vui hưởng an lành
Lễ kỷ niệm hạnh phúc
Của quy luật thế gian 
Cùng tâm linh cao cả.

Xin Quan Âm bảo hộ 
Từ bi chăm sóc ai  
Chịu vô vàn khốn đốn 
Hy sinh hết tài sản 
Thân thể và cuộc sống  
Đáng quý nhất của họ
Vì lợi ích Giáo pháp
Vì lợi ích hoằng pháp 
Và dân tộc, quốc gia.

Vậy, Quan Âm bảo hộ 
Đã phát thệ lớn rồi 
Trước chư Phật, Bồ tát
Nguyện ôm choàng Xứ Tuyết;
Mong kết quả tốt lành
Của lời nguyện cầu này
Sớm hiện hữu bây giờ
Bởi tùy thuộc thâm sâu 
Thể tương duyên, không tính 
Kết hợp lực Đại bi
Trong Tam bảo kính qui
Với Ngôn từ Chân lý 
Và xuyên qua sức mạnh
Của định luật quả - nhân 
Lời nguyện chân thành này
Mong không gặp ngăn ngại 
Và sớm được toại thành.

 

Words of Truth

A Prayer Composed by:
His Holiness Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama of Tibet

 
Honoring and Invoking the Great Compassion
of the Three Jewels; the Buddha, the Teachings,
and the Spiritual Community

O Buddhas, Bodhisattvas, and disciples
of the past, present, and future:
Having remarkable qualities
Immeasurably vast as the ocean,
Who regard all helpless sentient beings
as your only child;
Please consider the truth of my anguished pleas.
 
Buddha's full teachings dispel the pain of worldly
existence and self-oriented peace;
May they flourish, spreading prosperity and happiness through-
out this spacious world.
O holders of the Dharma: scholars
and realized practitioners;
May your ten fold virtuous practice prevail.
 
Humble sentient beings, tormented
by sufferings without cease,
Completely suppressed by seemingly endless
and terribly intense, negative deeds,
May all their fears from unbearable war, famine,
and disease be pacified,
To freely breathe an ocean of happiness and well-being.
And particularly the pious people
of the Land of Snows who, through various means,
Are mercilessly destroyed by barbaric hordes
on the side of darkness,
Kindly let the power of your compassion arise,
To quickly stem the flow of blood and tears.
 
Those unrelentingly cruel ones, objects of compassion,
Maddened by delusion's evils,
wantonly destroy themselves and others;
May they achieve the eye of wisdom,
knowing what must be done and undone,
And abide in the glory of friendship and love.
 
May this heartfelt wish of total freedom for all Tibet,
Which has been awaited for a long time,
be spontaneously fulfilled;
Please grant soon the good fortune to enjoy
The happy celebration of spiritual with temporal rule.
 
O protector Chenrezig, compassionately care for
Those who have undergone myriad hardships,
Completely sacrificing their most cherished lives,
bodies, and wealth,
For the sake of the teachings, practitioners,
people, and nation.
 
Thus, the protector Chenrezig made vast prayers
Before the Buddhas and Bodhisativas
To fully embrace the Land of Snows;
May the good results of these prayers now quickly appear.
By the profound interdependence of emptiness
and relative forms,
Together with the force of great compassion
in the Three Jewels and their Words of Truth,
And through the power
of the infallible law of actions and their fruits,
May this truthful prayer be unhindered
and quickly fulfilled.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn