Niệm Phật và niệm chú Đại Bi

30 Tháng Tám 201510:16(Xem: 2397)
NIỆM PHẬT VÀ NIỆM CHÚ ĐẠI BI

Niệm Bụt Thích Ca Mâu Ni

Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm

Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Chú Đại Bi tiếng Việt (TT. Thích Trí Thoát)
Kinh Chú Đại Bi (Đồng Quan)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Mười Một 2011(Xem: 44760)