thư gửi viện hoa sen

17 Tháng Chín 201518:38(Xem: 4985)
Kính thưa thư viện hoa sen
Trong một bài viết về ông Lý Bỉnh Nam, trang web của chùa hoằng pháp có nói một câu mà đại khái là có nội dung ý nói: đạo phật truyền khắp thế giới, mình là người việt hay người nước nào, thì tu hành đừng phân biệt tây tàu.
Tôi hoàn toàn bội phục câu nói này. Và chắc không phải Ai cũng có suy nghĩ tích cực như vậy. Xin thành thật cảm ơn chùa hoằng pháp. Cảm ơn Phật giáo Trung quốc đã truyền dịch sang tiếng Việt nam. Xin cảm ơn trang web thư viện hoa sen đã đăng những bài giáo lý tuyệt vời như thế này để giúp chúng tôi tu học được thỏa mãn. Kể từ lúc chúng tôi áp dụng lời dạy của lục tổ vĩnh minh diên thọ và cửu tổ trí húc ngẫu ích, bắng phương pháp: tu theo pháp môn tự tánh của lục tổ huệ năng, mỗi ngày đều lấy đó để hồi hướng trang nghiệm nguyện sanh về cực lạc tịnh độ. Chúng tôi thấy thỏa mãn vô cùng và hạnh phúc an lạc không gì bằng. Xin cảm ơn hết tất cả. Chúng tôi quyết chí tu tập để tương lai thành Phật, cứu độ chúng sanh, đền ơn mọi người.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 2022(Xem: 2224)
20 Tháng Năm 2022(Xem: 8256)
Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 là một tài liệu gồm 12 tham luận được trình bày tại Hội Nghị Nghiên Cứu Học Thuật Phật Giáo Quốc Tế lần thứ Tám vào các ngày 27 và 28 tháng 10 năm 1995 tại Đài Loan bởi các diễn giả thuộc nhiều thành phần của nhiều quốc gia khác nhau. Nhằm cung cấp thêm tài liệu cho những ai đã và đang thao thức cho một nền Phật Giáo Việt Nam huy hoàng rực rỡ, chúng tôi cố gắng chuyển dịch tập sách này với mỗi một ước vọng duy nhất: Đóng góp phần nhỏ vào công cuộc phục hưng Đạo Pháp, lợi lạc quần sanh.
04 Tháng Hai 2022(Xem: 3057)