Mục Lục

30 Tháng Mười Hai 201000:00(Xem: 7830)

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP III
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học - Hà Nội 1979

MỤC LỤC TẬP III

CHƯƠNG XXVI
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN 1945
- Bối cảnh chính trị và văn hóa
- Hai nhà chí sĩ họ Phan 
- Nhu yếu duy tân
- Vài nét sơ lược về cuộc vận động chấn hưng
- Những động cơ của cuộc vận động chấn hưng
- Những động cơ của cuộc chấn hưng
- Các hội Phật giáo đã thực hiện được những gì trong thời gian 1930-1945
CHƯƠNG XXVII
THIỀN SƯ KHÁNH HÒA VÀ CÔNG CUỘC VẬN ĐÔNGJ Ở NAM KỲ
- Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học
- Các thiền sư Bích Liên và Liên Tôn.
- Hội Lưỡng Xuyên Phật học
- Thiền sư Pháp Hải và Thiền sư Chí Thành
- Hội Phật Học Kiêm Tế và tạp chí Tiến Hóa
- Thiền sư Trí Thiền
- Thiền sư Thiện Chiếu
- Tạo chí Pháp Âm và hội tịnh Độ Cư sĩ
- Phật Học Tùng Thư
CHƯƠNG XXVIII
HỘI AN NAM PHẬT HỌC Ở TRUNG KỲ
- Thiền sư Giác Tiên
- Cư sĩ Tâm Minh
- Chỉnh lý tăng chế và đào tạo tăng tài
- Thiền sư Mật Khế
- Khởi nguyên của phong trào Thanh Niên Phật Tử
- Con người và tư tưởng của Tâm Minh
- Các vị cao tăng làm rường cột cho phong trào chấn hưng
- Thiền sư Tâm Tịnh
- Thiền sư Huệ Pháp 
- Quốc sư Phước Huệ
- Thiền sư Phổ Huệ
- Thiền sư Viên Thành và thi phẩm Lược Ước Tùng Sao
- Thiền sư Đắc Ân
- Thiền sư Phước Hậu
- Thiền sư Tịnh Hạnh
- Những Trung tâm chấn hưng
- Ni sư Diên Trường
CHƯƠNG XXIX
CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở BẮC KỲ
- Bắc kỳ Phật Giáo Hội
- Thiền sư Thanh Hạnh
- Công trình Phật Học 
- Nguyễn Trọng Thuật và chủ trương Nhân Gian Phật Giáo 
- Cư sĩ Thiều Chửu
- Công tác duy trì và phổ biến nền văn học Phật Giáo cổ điển
- Lệ Thần Trần Trọng Kim
- Ưu Thiên Bùi Kỷ
- Tăng sĩ và công tác xã hội
- Sơn môn Linh Quang và tạp chí Tiếng Chuông Sớm
- Thiền sư Thanh Tường
- Truyền thừa Tào Động theo bia chùa Hồng Phúc
CHƯƠNG XXX
SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
- Phật tử tham gia Cách Mạng
- Thiền sư Mật Thể
- Thanh niên Tăng và Cách Mạng
- Phật tử kêu gọi một tinh thần cởi mở và dung hợp
- Tăng sĩ và thanh niên Phật tử hy sinh
CHƯƠNG XXXI
XÂY DỰNG LẠI CÁC CƠ SỞ HÀNH ĐẠO
- Khuynh hướng tham gia kháng chiến của các tổ chức Phật giáo 
- Đạo Phật xoa dịu đau thương
- Phật tử đi tìm một con đường mới
CHƯƠNG XXXII
CHÙA ẤN QUANG VÀ CHÙA XÁ LỢI Ở NAM VIỆT
- Phật Học Đường Nam Việt
- Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
- Thiền sư Thiện Hòa
- Thiền sư Hành Trụ
- Phật Học Đường Huệ Nghiêm
- Các Ni Viện Miền Nam
- Ni sư Diệu Tịnh
- Si sư Chí Kiên
- Ni sư Diệu Ninh
- Cư sĩ Chánh Trí và Hội Phật Học Nam Việt
- Lễ Cung Nghênh Xá Lợi Phật Tổ
- Tư tưởng Phật Học của Chánh Trí
CHƯƠNG XXXIII
CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ĐÀM Ở TRUNG VIỆT
- Chùa Linh Quang và Sơn Môn Tăng Già ở Trung Việt
- Thiền sư Mật Nguyện
- Cư sĩ Chơn An
- Giới tăng sĩ đứng ra đảm nhiệm guồng máy lãnh đạo 
- Phật Học Đường Báo Quốc
- Các Trường tư thục Bồ Đề
- Tổ chức Gia Đình Phật Tử 
- Các cơ sở Tăng Học
- Ni sư Diệu Hương và Ni Viện Diệu Đức
- Những tạp chí Phật Học
- Thiền sư Đôn Hậu.
CHƯƠNG XXXIV
CHÙA QUÁN SỨ Ở BẮC VIỆT
- Hội Tăng Ni Chính Lý Bắc Việt
- Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam và Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc
- Thiền sư Tuệ Tạng
- Hội Phật Tử Việt Nam
- Thiền sư Tố Liên
- Thiền sư Trí Độ
- Thiền sư Trí Hải
- Các Ni Viện Miền Bắc
- Si sư Đàm Soạn
CHƯƠNG XXXV
CON ĐƯỜNG THỐNG NHẤT
- Tổng Hội Phật Giáo
- Vận Động Thống Nhất Thật Sự
- Xây Dựng Một Nền Phật Giáo Dân Tộc
- Con Đường Bất Bạo Động đi tới Hòa Bình, Độc Lập và Thống Nhất.
- Thiền sư Huệ Quang
- Thiền sư Khánh Anh
- Phật sự 1956-1960
CHƯƠNG XXXVI
THẾ ĐỨNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
- Thái độ bất hợp tác của Phật giáo và Đạo Dụ số 10
- Ông Ngô Đình Diệm chấp chính
- Con đường độc lập đối với các thế lực chính trị tranh chấp
CHƯƠNG XXXVII
NHỮNG NGUYÊN DO ĐƯA TỚI CUỘC VẬN ĐỘNG CHỐNG ĐỐI CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM
- Một cuộc vận động được toàn dân ủng hộ
- Về chế độ Ngô Đình Diệm
CHƯƠNG XXXVIII
CUỘC VẬN ĐỘNG CHỐNG ĐỐI CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM
- Phật Học và Phật giáo 
- Bảo vệ lá cờ năm sắc
- Vụ tàn sát trước đài Phát Thanh Huế
- Hoạch định đường lối và phương pháp vận động
- Ủy Ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo
- Phát động cuộc vận động
- Chiến thuật của chính quyền
- Ủy Ban Liên Bộ
- Ngọn Lửa Quảng Đức
- Thông Cáo Chung
- Thông Cáo Chung không được thực thi
CHƯƠNG XXXIX
PHẬT TỬ ĐÒI THỰC THI THÔNG CÁO CHUNG
- Cuộc tuyệt thực tại chùa Xá Lợi
- Biểu tình diễn hành
- Tăng Ni bị tạm giam
- Dư luận quốc tế chấn động
- Hệ thống thông tin của Ủy Ban Liên Phái
- Những thủ đoạn của chính quyền
- Ngọn lửa Nguyên Hương
- Kế hoạch nước lũ
- Ngọn lữa Thanh Tuệ
- Ngọn lửa Diệu Quang
- Lệnh Tổng Đình Công tại Huế
- Ngọn lửa Tiêu Diêu
- Giáo chức Đại Học từ chức
- Lễ Cầu Siêu tại chùa Xá Lợi
- Đòn ác liệt cuối của chính quyền
CHƯƠNG XXXX
CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM SỤP ĐỔ
- Sinh viên và Học sinh đứng dậy
- Phật giáo thuần túy
- Ngọn lửa Quảng Hương
- Phái đoàn Điều Tra Liên Hiệp Quốc tới Sài Gòn 
- Ngọn lửa Thiện Mỹ
- Cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963
- Vai trò của những cấp chỉ huy trẻ trong quân đội
- Các tướng lãnh ngờ vực Hoa Kỳ
- Tiến trình của cuộc đảo chính
- Chiếc hầm bí mật dưới dinh Gia Long
- Số phận không may của Tổng thống và ông cố vấn
- Niềm vui của quần chúng sau ngày đảo chính
- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập
CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TRA CỨU
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn