Ban Chức Sự Trường Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

29 Tháng Sáu 201715:49(Xem: 729)

Ban Chức Sự Trường Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

blank

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

Chùa Điều Ngự 14472 Westminster, California.

—o0o—

 BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ

PL.2561-DL. 2017


 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Y theo lời Phật dạy, để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới đức, ngõ hầu làm mô phạm cho hàng Phật Tử cùng tiến tu Phật đạo. Năm nay, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tổ chức khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn tại chùa Điều Ngự – Westminster, CA. Tăng Đoàn rất hoan hỷ cung đón chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni câu hội về Hạ Trường để cùng nhau tu tập Phật hạnh.

Trường Hạ Tăng Đoàn – Già Lam Điều Ngự – Tăng Ni đại chúng Nhất Tâm đảnh lễ cung thỉnh:

Thiền Chủ: Đại Lão Hòa Thượng thượng CHÁNH hạ LẠC.

Chứng Minh: Hòa Thượng thượng VIÊN hạ THÀNH.

Phó Thiền Chủ: Hòa Thượng thượng TÂM hạ VÂN.

Chứng Minh: Hòa Thượng thượng CHƠN hạ TRÍ.

Tuyên Luật Sư kiêm Chứng Minh: Hòa Thượng thượng VIÊN hạ LÝ.

Chứng Minh: Hòa Thượng thượng QUẢNG hạ THANH.

Chứng Minh: Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ NIỆM.

Hóa Chủ: Hòa Thượng thượng VIÊN hạ HUY.

Phó Hóa Chủ: Thượng Toạ thượng NHUẬN hạ HẢI.

Phó Hóa Chủ: Thượng Toạ thượng QUẢNG hạ LONG.

Phó Hóa Chủ: Thượng Tọa thượng MINH hạ THANH.

Ban Thư Ký

ĐĐ. Nhật Trường, NS. Trung Trí, NS. Đồng Phúc.

 Ban Thủ Quỹ, Tài Chánh

Đồng Ngân, NS. Khoa Liên.

 Ban Nghi Lễ

Sám Chủ: HT. Viên Thành, TT. Nhuận Hải, TT. Đạo Chơn, TT. Thiện Hiền, TT. Huệ Thuận, ĐĐ Nhựt Thành, ĐĐ Nhựt Trường.

Duy NaDuyệt Chúng: HT. Đức Niệm, TT.Huệ Sơn, Huệ Thuận, ĐĐ. Thường Huệ, ĐĐ. Thường Trí, ĐĐ. Ấn Minh.

Thức Chúng: ĐĐ. Minh Nam, Sa Di: Minh Đức

 Hô Canh Toạ Thiền

ĐĐ. Nhật Trường, ĐĐ. Ấn Minh, Hạnh Bảo, SC. Tâm Hạnh, SC. Minh Hiếu, Sa Di: Minh Đức.

 Ban Hương Đăng 

Chơn Thức, SC. Chơn Như.

 Ban Quản chúng

Quản Chúng Tăng: HT. Đức Niệm, TT. Huệ Sơn

Quản Chúng Ni    : NS Tịnh Vân, NS Minh Huệ

 Ban Giáo Thọ

  1. Thích Chánh Lạc, HT. Thích Viên Thành, HT. Thích Chơn Trí,
  2. Thích Viên Lý, HT. Thích Viên Huy, TT. Thích Minh Quang,
  3. Thích Nhuận Hải, TT. Thích Đồng Trí, TT. Thích Nhựt Tồn,
  4. Thích Quảng Long, TT. Thích Huệ Thuận, TT. Thích Minh Hoa,
  5. Thích Thiện Hiền, ĐĐ. Thích Đạo Chơn, SN. TN Tịnh Vân,
  6. NT Minh Huệ, NS. TN Trung Trí, NS. NT Hạnh Thanh.

 Ban Hành Đường

  1. Hạnh Bảo, SC. Hạnh Tánh, SC. Hạnh Hà, SC. Viên An,
  2. Viên Thành, SC. Huệ Đức

Ban Thị Giả

ĐĐ. Nhựt Hảo, Sa Di Minh Đức, Sa Di Ấn Nguyên, Sa Di Ấn Tri,

Chơn Như, SC. Chơn Lâm.

Ban Chung Cổ

ĐĐ. Minh Niệm, ĐĐ. Nhựt Trường.

Điều Hợp Chương trình

Quảng Long, TT. Giác Nhãn, TT. Nhật Tồn,

NS.Minh Huệ, SC.Huệ Viên

Ban Trai Soạn

Đạo Hữu Nguyên Thọ, Đạo Hữu Nhật Đoan, Đạo Hữu Viên Phụng, Đạo Hữu Thuỷ, Đạo Hữu Quảng Phụng Mỹ, Đạo Hữu Nhật Phúc (Cùng Quý Đạo Hữu Phật Tử Đạo Tràng chùa Điều Ngự & Đạo Tràng chùa Diệu Pháp )

Cung thỉnh Chư Tỳ kheo chúng đẳng, hiệp Thiền đường đại chúng đồng nhất tâm tác pháp kiết giới An Cư.

Trọng Hạ Đinh Dậu, 2017.

Đạo Tràng Chùa Điều Ngự

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn