Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất kính phúng viếng giác linh trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn

06 Tháng Mười Hai 201707:40(Xem: 5856)

Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất kính phúng viếng giác linh trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn

Phụng mệnh Đức Thượng thủ Thích Thiện Hạnh Tăng Đoàn GHPGVNTN quý Hòa Thượng đến Quảng Hương Già Lam đảnh lễ kính viếng Giác Linh cố trưởng lão Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Mỹ tự Đức Chơn hiệu Hải Tánh. 

Phái đoàn do quý Hòa Thượng. Thích Không Tánh, Hòa Thượng. Thích Chí Thắng, Hòa Thượng. Thích Chơn Phương, Hòa Thượng. Thích Thiện Minh, Thượng Toạ. Thích Vĩnh Phước, Thượng Toạ. Thích Thiện Phúc và chư tăng chùa Giác Hoa, chùa Phước Bửu. 

Hòa Thượng Thích Chí Thắng thay mặt Đức Thượng Thủ ký vào sổ tang lưu niệm.

Dưới đây một vài hình ảnh trong lễ phúng viếng:

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2023(Xem: 61)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 690)
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh tử. Với xuất phát điểm nơi tâm hướng đến con đường giải thoát, hành giả tu tập cần nương nhờ vào đoàn thể Tăng già - là những người thừa tự pháp của Phật, chọn đúng đường hướng hầu mong thoát khỏi cái khổ trần thế, thoát khỏi sự thiêu đốt của nhà lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Ta Bà uế trược.
12 Tháng Sáu 2023(Xem: 607)
Đức Phật đã từng dạy, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tính và đều là những vị lai Phật. Hy vọng rằng mùa Phật đản về cũng là lúc chúng ta trở về với Phật tính, lắng nghe Pháp âm trong chính mình, để mỗi thời khắc đều là Phật thị hiện và, mỗi tấc đất trong cõi Ta Bà này đều là y báo trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn. Có như vậy chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật Đản với tất cả tâm thành và ý nghĩa.