Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất kính phúng viếng giác linh trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn

06 Tháng Mười Hai 201707:40(Xem: 3679)

Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất kính phúng viếng giác linh trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn

Phụng mệnh Đức Thượng thủ Thích Thiện Hạnh Tăng Đoàn GHPGVNTN quý Hòa Thượng đến Quảng Hương Già Lam đảnh lễ kính viếng Giác Linh cố trưởng lão Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Mỹ tự Đức Chơn hiệu Hải Tánh. 

Phái đoàn do quý Hòa Thượng. Thích Không Tánh, Hòa Thượng. Thích Chí Thắng, Hòa Thượng. Thích Chơn Phương, Hòa Thượng. Thích Thiện Minh, Thượng Toạ. Thích Vĩnh Phước, Thượng Toạ. Thích Thiện Phúc và chư tăng chùa Giác Hoa, chùa Phước Bửu. 

Hòa Thượng Thích Chí Thắng thay mặt Đức Thượng Thủ ký vào sổ tang lưu niệm.

Dưới đây một vài hình ảnh trong lễ phúng viếng:

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn