Tịnh nghiệp Đạo tràng An Cư Kiết Hạ tại Tổ đình Thập Tháp – An Nhơn, Bình Định

24 Tháng Sáu 201821:02(Xem: 620)

Tịnh nghiệp Đạo tràng An Cư Kiết Hạ tại Tổ đình Thập Tháp – An Nhơn, Bình Định

Sáng hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm Mậu Tuất, khí trời dịu mát sau những cơn mưa đầu hạ. Chư Tăng thuộc môn hạ Tổ đình Thập Tháp, chư Tăng trụ trì các tự viện lân cận như thông lệ hàng năm tập trung về Tổ Đình Thập Tháp nhất tâm cung thỉnh Đức Hòa Thượng Thích Thiện Hải – Viện chủ Tân An Tự, thị xã An Khê làm Chứng minh. Hòa Thượng Thích Viên Định – trụ trì Tổ đình Thập Tháp làm Thiền chủ cho Đạo tràng tịnh nghiệp an cư trú xứ Tổ đình Thập Tháp. 
 
Năm nay tại trú xứ an cư có 49 hành giả Tỳ kheo vân tập về làm lễ Kiết giới, trong đó tùng hạ 28  vị và 4 Sa di tập sự. Sau nghi thức kiết giới an cư, lễ tổ, đảnh lễ HT Chứng minh, HT Thiền Chủ. Đại chúng có cuộc họp tại Đông đường để thông qua thiền môn qui luật, thời khoá tu học, phân ban chức sự, mời chư Tôn đức tham gia thuyết giảng cho Đạo tràng Bát quan trai giới, tham gia giảng dạy tăng chúng tại Tổ Đình. Được biết, chiều nay, chúng Bát quan trai và Gia đình Phật tử họp phân ban trai soạn để hộ trì và tham gia tu tập trong 3 tháng an cư. 
 
Kính chúc Chư tôn đức thân khỏe tâm an. cửu tuần viên mãn, phước trí nhị nghiêm. 
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 
Thích Viên Chơn
 
Sau đây là vài hình ảnh đính kèm:
24
01. Chánh Điện Tổ đình Thập Tháp
02
03. HT Chứng Minh và HT Thiền Chủ
04
05
06
07
08
09
10
11. Nhị Vị Hòa Thượng niệm hương
12
13
14
15
16
17. Hòa Thượng Thiền Chủ
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn