THÔNG BẠCH Về Việc AN CƯ Ngắn Hạn

06 Tháng Năm 201910:59(Xem: 1099)

THÔNG BẠCH Về Việc AN CƯ Ngắn Hạn

 
Hòa Thượng Thích Viên Thành

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni,

An Cư Kiết Hạ hằng năm là một truyền thống cao quý của Tăng Đoàn, đã được lịch đại tổ sư duy trì hơn 2600 năm kể từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến hôm nay, để tăng trưởng lòng từ bi và nâng cao tuệ giác siêu việt.

Để tiếp nối truyền thống đặc thù ấy, với mục đích trưởng dưỡng giới đức, thúc liễm thân tâm; đồng thời phát huy bản thể thanh tịnh của Tăng Đoàn, năm nay Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức khoá An Cư ngắn hạn từ ngày 03 đến ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm tham dự khóa An Cư ngắn hạn của Tăng Đoàn để vừa trưởng dưỡng năng lực thanh tịnh giới đức cho tự thân, vừa tạo thắng duyên kết chặc tình pháp lữ, nhằm cùng nhau xiển dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại.

Sự tham dự quý báu của quý Ngài sẽ góp phần thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp giữa bối cảnh pháp nhược ma cường hiện nay.

Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

Mọi chi tiết về khóa An Cư Kiết Hạ, xin hoan hỷ liên lạc về Chùa Điều Ngự: (714) 890 – 9513

 

Nay Thông bạch,

Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

(đã ấn ký)

Hòa Thượng Thích Viên Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Năm 2020(Xem: 111)
Ngày 22/12/2019, HT Thích Viên Lý thăm viếng Tổng Thống Đời thứ 8 của Sri Lanka, Ông Gotabaya Rajapaksha và Ông Percy Mahendra Rajapaksa Cựu Tổng Thống đương kiêm Thủ Tướng Ski Lanka.
09 Tháng Năm 2020(Xem: 171)
Cách đây 2644 năm Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, sự thị hiện đản sanh của Đức Phật đã mở ra một toàn cảnh mầu nhiệm và là một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại lý do là vì Đức Phật đã minh thị về sự phục hồi diệu tính giác ngộ vô minh và giải thoát toàn bộ khổ đau một cách tuyệt đối. . .
03 Tháng Tư 2020(Xem: 652)
HT Thích Viên Lý cùng đại chúng ngày đêm may ra những chiếc khẩu trang đúng tiêu chuẩn để trao tận tay các nhân viên y tế