THÔNG BẠCH Về Việc AN CƯ Ngắn Hạn

06 Tháng Năm 201910:59(Xem: 4756)

THÔNG BẠCH Về Việc AN CƯ Ngắn Hạn

 
Hòa Thượng Thích Viên Thành

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni,

An Cư Kiết Hạ hằng năm là một truyền thống cao quý của Tăng Đoàn, đã được lịch đại tổ sư duy trì hơn 2600 năm kể từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến hôm nay, để tăng trưởng lòng từ bi và nâng cao tuệ giác siêu việt.

Để tiếp nối truyền thống đặc thù ấy, với mục đích trưởng dưỡng giới đức, thúc liễm thân tâm; đồng thời phát huy bản thể thanh tịnh của Tăng Đoàn, năm nay Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức khoá An Cư ngắn hạn từ ngày 03 đến ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.

Chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm tham dự khóa An Cư ngắn hạn của Tăng Đoàn để vừa trưởng dưỡng năng lực thanh tịnh giới đức cho tự thân, vừa tạo thắng duyên kết chặc tình pháp lữ, nhằm cùng nhau xiển dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại.

Sự tham dự quý báu của quý Ngài sẽ góp phần thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp giữa bối cảnh pháp nhược ma cường hiện nay.

Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

Mọi chi tiết về khóa An Cư Kiết Hạ, xin hoan hỷ liên lạc về Chùa Điều Ngự: (714) 890 – 9513

 

Nay Thông bạch,

Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

(đã ấn ký)

Hòa Thượng Thích Viên Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2023(Xem: 101)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 742)
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh tử. Với xuất phát điểm nơi tâm hướng đến con đường giải thoát, hành giả tu tập cần nương nhờ vào đoàn thể Tăng già - là những người thừa tự pháp của Phật, chọn đúng đường hướng hầu mong thoát khỏi cái khổ trần thế, thoát khỏi sự thiêu đốt của nhà lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Ta Bà uế trược.
12 Tháng Sáu 2023(Xem: 652)
Đức Phật đã từng dạy, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tính và đều là những vị lai Phật. Hy vọng rằng mùa Phật đản về cũng là lúc chúng ta trở về với Phật tính, lắng nghe Pháp âm trong chính mình, để mỗi thời khắc đều là Phật thị hiện và, mỗi tấc đất trong cõi Ta Bà này đều là y báo trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn. Có như vậy chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật Đản với tất cả tâm thành và ý nghĩa.