HT THÍCH VIÊN LÝ HỘI KIẾN ÔNG PETER BARTON WILSON - THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ VÀ THỐNG ĐỐC THỨ 36 CỦA CALIFORNIA

24 Tháng Ba 202000:22(Xem: 2440)
HT THÍCH VIÊN LÝ HỘI KIẾN ÔNG PETER BARTON WILSON - THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ VÀ THỐNG ĐỐC THỨ 36 CỦA CALIFORNIA.
Peter Barton Wilson is an American attorney and politician. A Republican, he served as a United States Senator and the 36th Governor of California. 
#phapam
#ibctv 86346561_839413686530635_24515338318118912_n
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn