PHẬT GIÁO VÀ PHÂN TÂM HỌC | HT THÍCH VIÊN LÝ

03 Tháng Sáu 202022:50(Xem: 4826)
PHẬT GIÁO VÀ PHÂN TÂM HỌC
HT Thích Viên Lý


blank

Nói một cách tổng quan thì, dù Phật Giáo và Phân Tâm Học có nhiều điểm tương đồng nhưng điều đó không có nghĩa là Phật Giáo và Phân tâm học hoàn toàn giống nhau lý do là vì, giáo lý của Phật giáo vô cùng cao siêu, sâu xa, mầu nhiệm. Nếu so sánh với những học thuyết của Phân tâm học hiện đại, nhất là cứu cánh của Phật giáo không chỉ giải thoát toàn bộ khổ đau cho con người mà còn giải thoát khổ đau cho tất cả muôn loài chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới. 

blank

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2023(Xem: 50)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 684)
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh tử. Với xuất phát điểm nơi tâm hướng đến con đường giải thoát, hành giả tu tập cần nương nhờ vào đoàn thể Tăng già - là những người thừa tự pháp của Phật, chọn đúng đường hướng hầu mong thoát khỏi cái khổ trần thế, thoát khỏi sự thiêu đốt của nhà lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Ta Bà uế trược.
12 Tháng Sáu 2023(Xem: 607)
Đức Phật đã từng dạy, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tính và đều là những vị lai Phật. Hy vọng rằng mùa Phật đản về cũng là lúc chúng ta trở về với Phật tính, lắng nghe Pháp âm trong chính mình, để mỗi thời khắc đều là Phật thị hiện và, mỗi tấc đất trong cõi Ta Bà này đều là y báo trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn. Có như vậy chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật Đản với tất cả tâm thành và ý nghĩa.