THƯ MỜI VU LAN CHÙA ĐIỀU NGỰ

22 Tháng Tám 202017:24(Xem: 2092)
THƯ MỜI VU LAN CHÙA ĐIỀU NGỰ

Kính gởi quý Đồng hương, Phật tử.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa chư liệt vị,

Đức Phật dạy: Hiếu hạnh là Phật hạnh, hiếu tâm là Phật tâm, hiếu đạo là Phật đạo. Vâng theo lời Phật dạy, năm nay Chùa Điều Ngự sẽ long trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý tại Chùa Điều Ngự số 14452-14472 Chestnus St., Westminster, CA 92683.

Chương trình Đại lễ gồm có:
Thuyết pháp, lễ Trai Tăng, Nghi thức Vu lan Thắng hội, lễ Quy y Tam bảo, Phóng sanh, lễ Thí thực Cô Hồn và hoàn mãn.

Trước khi cử hành Đại lễ, chùa sẽ tụng Kinh Vu Lan, Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân và dâng sớ Cầu siêu trong suốt một tuần đúng vào lúc 7 giờ mỗi tối.

Thay mặt bổn tự, chúng tôi thành tâm kính mời chư liệt vị quang lâm tham dự Đại Lễ, đồng thời Cầu nguyện cho Đại dịch Covid 19 sớm chấm dứt, cho chư Vong linh đột tử do dịch bệnh được siêu sanh về cõi Phật.

Sự có hiện diện quý báu của chư liệt vị sẽ không chỉ làm tăng thêm phần trang nghiêm long trọng mà còn thể hiện lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như trao cho thế hệ trẻ một bài học hiếu thảo sống động cần thiết giữa thời đại đạo đức suy đồi, nhân tâm ly tán.

Trân trọng,

Westminster, ngày 12 tháng 08 năm 2020.

Trụ trì Chùa Điều Ngự
Tỳ kheo Thích Viên Huy
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn