THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2565

19 Tháng Năm 202122:37(Xem: 3337)
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA
14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 USA
Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

_____________________________________________________________________________________________________

Số: 034/HĐĐH/TB/CT


THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2565
Của Hội Đồng Điều Hành

     Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

     Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

     Kính thưa chư Thiện hữu Tri thức Phật tử,

     Cách đây 2645 năm, vì sự khổ đau của muôn loài, đức Phật đã thị hiện đản sanh để cứu khổ độ sanh. Sự thị hiện đản sanh của Đức Phật đã không chỉ giải thoát con người ra khỏi sự vô minh đau khổ mà còn mở ra một quang lộ đầy triển vọng và trao cho thế giới nhân loại một giải pháp thù thắng để chung sống trong hoà bình, một nền hoà bình đích thực và lâu dài được kiến tạo bằng từ bi và trí tuệ; chẳng những thế, Đức Phật đã san bằng mọi giai cấp bằng cách tuyên dương tinh thần vô ngã và hình thành một Tăng Đoàn bình đẳng, vô phân biệt đã và đang được xem như một mô hình dân chủ lâu đời nhất trên thế giới vì mọi hành hoạt của Tăng Đoàn đều y cứ vào nguyên tắc Lục hoà và các pháp Yết ma.

     Khi khẳng định cứu cánh tối hậu đó là, chỉ khi nào phá đổ bản ngã, một lực cản to lớn của mọi gắn kết và cảm thông thì mới có được năng lực siêu việt để đưa con người xích lại gần nhau và chung sống bên nhau trên nền tảng của thương yêu và hiểu biết. Đức Phật đã đề ra một giải pháp khả thi và có hiệu quả cao đối với việc đoạn tận mọi ngã chấp, tháo gỡ mọi chướng ngại, triệt tiêu mọi tà kiến do tuệ tri lý vô ngã duyên sinh. Khi tuệ tri lý duyên sinh vô ngã thì chân thường, chân ngã sẽ hiển lộ. Và, khi chân ngã hiển lộ thì đó chính là sự biểu hiện của đấng tối tôn, tối thượng; do đó đức Phật đã khai thị rằng: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Trên căn bản của thông điệp duy ngã độc tôn đó, chúng ta nhận thức rõ rằng, chỉ có những ai thật sự cống hiến cho lộ trình hướng đến vô ngã giải thoát mới có đủ phẩm chất hưởng được tự do, dân chủ và nhân quyền. Ngược lại nếu vì bất cứ quyền lợi nào dù đó là quyền lợi của cá nhân hay phe nhóm thì có mơ ước được sống trong tự do, dân chủ bao lâu đi chăng nữa cũng không thể biến ước mơ thành hiện thực. 

Nhân mùa Phật Đản, xin tất cả chúng ta hãy hiện thực hoá ước vọng tự do, dân chủ của mình bằng sự dấn thân tích cực xả bỏ. Chính sự xả bỏ chứ không phải chấp thủ mới tạo nên hoà bình, tự do, dân chủ và giải thoát. Để xây dựng một cuộc sống tự tại, hạnh phúc, an lạc hãy góp phần “Thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ”. 

     Kính thưa chư liệt vị, sự thị hiện của Đức Phật là một cuộc siêu đại cách mạng, ý nghĩa cách mạng vĩ đại nhất của sự thị hiện chính là thông điệp vô ngã bình đẳng. Trên nền tảng của vô ngã bình đẳng, phẩm tính của mọi thành phần xã hội được nâng cao thành Phật tính và Phật tính là phẩm tính siêu việt, vô thượng. 

     Ngày nay, khi Covid 19 xuất hiện, ý nghĩa và giá trị của cuộc siêu cách mạng vĩ đại của Đức Phật một lần nữa lại được khắc hoạ; đặc biệt là sự khắc hoạ về chân lý vô thường, khổ và vô ngã. Khi đối diện với bao tan thương đổ nát, trực diện với các đột biến, thảm hoạ… ngoài dự kiến, con người đã tỉnh thức vì hiểu ra được là mình vẫn còn quá nhỏ bé, khiêm tốn và giới hạn trước vũ trụ bao la. Chính sự tỉnh thức này sẽ mang lại những giá trị thành tựu vô giá do những nỗ lực phát kiến cần thiết, nhất là dốc lòng thăng tiến trên lộ trình hướng đến giải thoát giác ngộ. Với tỉnh thức, con người càng tri nhận rõ dù là một nhà bác học hay khoa học, những kiến giải về bản chất và hiện tượng của muôn sinh vẫn chỉ là những kiến giải mang tầm ngắn hạn và giới hạn và, chỉ đến khi chứng được Tam minh, đoạn tận mọi tà kiến, lậu hoặc thì mới có đủ khả năng tái khám phá bản chất của mọi hiện tượng như chính bản thân của chúng đang là.

      Để thể hiện lòng tri ân và báo ân lên đức Phật, nhân ngày thị hiện đản sanh của Ngài, xin tất cả chúng ta hãy học sống hạnh khiêm cung, cầu thị; hãy chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt thay vì kỳ thị và triệt phá; hãy khoan dung, buông xả thay vì ích kỷ, thủ chấp; hãy tinh cần thành tựu giới đức, chứng đạt Tam minh bằng sự tinh tấn hành trì Giới - Định - Tuệ thay vì tự mãn và phóng dật.

     Cúi xin đức Phật từ bi soi sáng cho tất cả chúng con, giúp chúng con thấy ra được những điều cần thấy, hiểu thật đúng những gì cần hiểu, thực hiện tốt những gì cần thực hiện, thành tựu viên mãn những ước vọng của mình và người để giúp toàn thể nhân loại chấm dứt toàn bộ khổ đau và có được hạnh phúc, an lạc miên viễn.

Nam Mô Lâm Tì Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.


                                                               Trân trọng,


                                        Westminster, ngày 07 tháng 5 năm 2021

                                              Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành                                                                 (đã ấn ký)


                                                      Tỳ kheo Thích Viên Lý
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn