TẠP CHÍ ĐIỀU NGỰ - ĐẶC SAN VU LAN

26 Tháng Tám 202111:24(Xem: 787)
Lá Thư Điều Ngự
Thích Viên Lý


Thưa bạn đọc, Tiết Trung Nguyên năm nay lại trở về trong bối cảnh đau thương tang tóc. Chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Nhiều gia đình đang hạnh phúc ấm êm đủ đầy, giờ đã phải chia lìa, âm dương cách biệt. Tin tức, báo đài, mạng xã hội tràn ngập những thông điệp chia buồn, những dòng trạng thái đau thương khi người thân bất ngờ rời xa cõi tạm. Tiếng khóc than ai oán như một nỗi ám ảnh bi thương khiến chúng tôi liên tưởng đến cõi lòng của Đại Mục Kiền Liên Tôn Giả khi bước vào cảnh giới ngạ quỷ tìm mẹ. Chính vì vậy mùa Vu Lan trở về như chiếc phao cứu vớt muôn loài, nhắc nhớ chúng ta trở về với chính bản thể bằng tất cả những giá trị vốn có của ý nghĩa hai chữ Vu Lan.

Không có bất cứ giá trị nào tối thượng hơn giá trị của sự giải thoát khổ đau sinh tử. Đại lễ Vu Lan (Ullambana) nội hàm nhiều giá trị tâm linh siêu việt, đã nghiễm nhiên trở thành một lễ hội vô cùng quan trọng của Phật giáo, lan tỏa năng lượng tích cực và gầy dựng một nền tảng đạo đức “Tri ân và Báo Ân” cho một xã hội đầy biến động và tha hóa như hiện nay.

Thứ nhất: Vu Lan là ngày Phật hoan hỷ, là ngày lễ Tự Tứ của Tăng Đoàn sau ba tháng An cư Kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới đức. Trong Tăng chi bộ Kinh III, bài kinh số 36 - Bốn Bậc Đại Vương: “Này các Tỷ- kheo, trong ngày rằm lễ Uposatha (Bố-tát), bốn vị Thiên vương tự mình đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người, có ai hiếu với mẹ, có kính Sa-môn, Bà-là-môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Uposatha có đề cao cảnh giác, có làm các công đức”. Trong ngày này, nếu ai hiếu kính với cha mẹ và làm các công đức, thì chư Thiên sẽ hoan hỷ vì “Thiên chúng sẽ được sung mãn, còn các Asura chúng sẽ bị tổn giảm”. Chính vì vậy, không những chư Tăng hoan hỷ trong tinh thần giác ngộ, phát lồ sám hối để hồi hướng công đức cho cha mẹ, mà chư Thiên cũng ca ngợi và ghi nhận tấm lòng chí thành chí kính của những người con hiếu thảo.

Thứ hai: Vu Lan là mùa tri ân và báo ân đối với cha mẹ nhiều đời đúng theo lời Phật dạy xuất phát từ sự thỉnh cầu của Tôn giả Đại Mục Kiền Liên (MahaMogganalla) khi ngài tìm cách để cứu độ mẫu thân; Từ đó, Vu Lan là ngày hội cứu đảo huyền, ngàY giải cứu những tội nhân khổ đau cùng cực như đang bị treo ngược trong rừng đao biển lửa. Giải cứu mọi oan khiên cho muôn loài chúng sanh đang trầm luân trong biển khổ vô minh. Đâu đó trong những chúng sanh ấy là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Những người từ vô lượng kiếp đã từng vì chúng ta mà bươn chãi, không màn tội lỗi để kiếm từng miếng cơm, manh áo nuôi dưỡng ta lớn khôn thành những người có ích cho xã hội. Vì vậy, rằm tháng Bảy như một thắng duyên để giúp chúng ta tưởng nhớ đến những công ơn như trời biển đó. Nhờ thần lực thanh tịnh sau ba tháng an cư của Tăng Đoàn hóa giải mọi nghiệp chướng sâu dày của Cửu Huyền Thất Tổ được siêu sanh miền Phật quốc.

Thứ ba: Vu Lan nhắc nhớ đến năng lực thanh tịnh tổng hợp, một giá trị đặc hữu đối với việc thống nhất ý chí và hành động để phục vụ cho phúc lợi lâu dài của tha nhân. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên dù thần thông quảng đại nhưng đã không thể đơn phương cứu mẹ mà phải nhờ đến sức mạnh tổng hợp của Tăng Đoàn.

Thứ tư: Vu Lan là mùa thể hiện lòng từ bi và trí tuệ trong mục tiêu giải thoát toàn bộ khổ đau cho muôn loại chúng sanh trên căn bản của lòng vị tha, vô ngã và bình đẳng;

Thứ năm: Vu Lan là mùa bồi dưỡng đức tin trong sáng, chánh tín, vững chắc và đầy hy vọng; là mùa nhắc nhớ chúng ta Quy y Tam bảo, thọ trì giới pháp và hưng phát Bồ đề tâm để đền đáp ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ;

Thứ sáu: Vu Lan là mùa làm mới lại chính mình nhằm góp phần làm mới lại những mảnh đời đen tối, xây dựng một trật tự xã hội mới bằng chất liệu thương yêu, hiểu biết và tương kính. Trong ngày Tự Tứ chư tăng hội họp tự phát lồ sám hối, nếu ai đó thấy, nghe hay nghi chúng ta có tội thì chỉ ra lỗi của mình trong tinh thần hòa hợp để chúng ta tự mình sửa lỗi; nêu cao tinh thần tự giác và giác tha nhằm mục đích thanh tịnh hóa đoàn thể tu học. Vì vậy với tinh thần đó, Vu Lan chính là ngày mà con người biết cởi bỏ hận thù ràng buộc, biết thông cảm từ bỏ lỗi lầm cho nhau, soi sáng cho nhau để cùng nhau sống an lạc. Mọi oan trái đều trở thành ân nghĩa.

Với những giá trị tâm linh siêu việt như thế, chúng ta cần bảo lưu và phát huy truyền thống giá trị đặc thù của Vu Lan bằng sự tinh cần hành trì Phật pháp là trách nhiệm và sứ mệnh chung của tất cả chúng ta.

Kính chúc chư liệt vị một mùa Vu Lan tròn đầy hiếu hạnh.

Mùa Vu Lan PL 2565 - 2021
TK Thích Viên Lý

blank

Dieu Ngu VULAN_AUG 2021 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn