ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU GIÁC LINH THIỀN SƯ thượng NHẤT hạ HẠNH

30 Tháng Giêng 202216:48(Xem: 1757)

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
GIÁC LINH THIỀN SƯ thượng NHẤT hạ HẠNH

blank

Thiền sư Thích Nhất Hạnh (1926 - 2022)Kính gửi:

Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni Pháp Phái Tổ Đình Từ Hiếu – Huế, Việt Nam trong Ban tổ chức tang lễ

Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni, Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Việt nam và trên toàn thế giới

Ni trưởng Chân Trung Chính  - Trụ trì Tu Viện Lộc Uyển, California

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con là Tỳ Kheo Ni Giới Hương, chư ni và các Phật Tử Chùa Hương Sen, Perris, California, Hoa Kỳ, vừa nhận được hung tin Cố Hòa thượng Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, đời thứ 42 dòng Lâm Tế Chánh Tông, nguyên Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu tại Thừa Thiên- Huế, đã thâu thần thị tịch lúc 00:00 sáng ngày 22 tháng 1 năm 2022 (nhằm 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Tổ Đình Từ Hiếu, trụ thế 97 xuân, 72 năm hạ lạp.

Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là vị Thầy chung của tất cả chúng ta. Ngài là một vị Bụt gần gũi, vị thầy tâm linh cao thâm, bậc tăng sĩ chân tu, một thiền sư chánh niệm,  nhà thư pháp tài tình, một nhà hoạt động xã hội, và người sáng lập phong trào Phật giáo Dấn thân, Hiện đại hóa đạo Phật Giáo. Ngài đã trọn đời cống hiến vì hòa bình cho nhân loại và đã để lại một gia tài pháp bảo quý báu cho Phật giáo Việt Nam và thế giới.

Chư Ni chúng con được duyên học pháp chánh niệm và từng bước chân thiền của ngài vào những thập niên 1990 tại Ấn Độ, năm 2016 tại Làng Mai (Pháp Quốc) và những khoá tu của ngài tại Hoa Kỳ. Chúng con ứng dụng các nghi lễ đơn giản và thức tỉnh của ngài trong các thời hô chuông, tụng giới và tụng kinh. 

Thành kính tri ân những lời dạy đơn giản và sâu lắng tận tâm khảm của bậc thầy kính yêu của chúng ta.

Chư Ni và Phật tử chùa Hương Sen chúng con xin thiết lễ đốt nến, tọa thiền và đọc lại lời dạy của Thầy về Năm Giới (Five Mindfullness Trainings) và 98 bài thi kệ Chánh Niệm để tưởng niệm ngài trong những ngày lễ tâm tang.

Thành kính hướng về Tổ đình Từ Hiếu vọng bái Giác linh Thiền sư pháp huý Thượng Nhất hạ Hạnh tam bái. 

Cúi xin Giác linh Thầy chứng giám và thành kính phân ưu cùng chư Tôn Thiền Đức Tăng Thân Làng Mai, Lộc Uyển cùng Môn Đồ Pháp Quyến.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.


Chùa Hương Sen, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Chúng con thành tâm bái bạch,

blank

Tỳ Kheo Ni TN Giới Hương

blankblankblankblankblankblank
blankblank
blankblank

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2023(Xem: 104)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 742)
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh tử. Với xuất phát điểm nơi tâm hướng đến con đường giải thoát, hành giả tu tập cần nương nhờ vào đoàn thể Tăng già - là những người thừa tự pháp của Phật, chọn đúng đường hướng hầu mong thoát khỏi cái khổ trần thế, thoát khỏi sự thiêu đốt của nhà lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Ta Bà uế trược.
12 Tháng Sáu 2023(Xem: 652)
Đức Phật đã từng dạy, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tính và đều là những vị lai Phật. Hy vọng rằng mùa Phật đản về cũng là lúc chúng ta trở về với Phật tính, lắng nghe Pháp âm trong chính mình, để mỗi thời khắc đều là Phật thị hiện và, mỗi tấc đất trong cõi Ta Bà này đều là y báo trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn. Có như vậy chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật Đản với tất cả tâm thành và ý nghĩa.