Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Đức Đạt Lai Lạt Ma & Victor Chan| Tuệ Uyển chuyển ngữ