Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Luang Por Liem | Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ