TRUNG LUẬN - HT THÍCH VIÊN LÝ dịch

15 Tháng Chín 202201:20(Xem: 2566)

TRUNG LUẬN
(MADHYAMAKAKÀRIKÀ)

Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna)

Hán dịch:
Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Thích Viên Lýmockup-of-a-book-placed-over-a-customizable-surface-featuring-a-plant-m27530-r-el2

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn