Chương XI – JARĀVAGGA - (Phẩm Già)

15 Tháng Sáu 201403:38(Xem: 4991)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương XI
JARĀVAGGA
(Phẩm Già)

146.

Sao còn thích thú vui cười

Đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu?

Bao trùm tăm tối muôn chiều

Không tìm đèn sáng, tiêu diêu mà về?

 

Ko nu hāso kimānando

niccaṃ pajjalite sati,

andhakārena onaddhā

padīpaṃ na gavesatha.

­œ

147.

Nhìn kia! Thể xác “mê hồn”!

Đống phân, hầm bệnh lại còn đớn đau!

Mưu toan lo trước, tính sau

Có chi bền vững mà cầu trường sanh?!

 

Passa cittakataṃ bimbaṃ

arukāyaṃ samussitaṃ,

āturaṃ bahusaṅkappaṃ

yassa n,atthi dhuvaṃ ṭhiti.

­œ

148.

Thân này sẽ bị suy già

Thường hay tật bệnh lại hòa uế nhơ

Mỏng manh mạng sống từng giờ

Tử Thần bên cửa, đợi chờ mang đi!

 

Parijiṇṇamidaṃ rūpaṃ

roganīḷaṃ pabhaṅguraṃ,

bhijjati pūtisandeho

maraṇantanhi jīvitaṃ.

­œ

149.

Mùa thu nhìn trái bầu khô

Người ta quăng bỏ vất vơ xó đường

Như bồ câu trắng, trắng xương

Quý gì, thích thú mà trương mắt nhìn?!

 

Yān’imāni apatthāni

alābūn’eva sārade,

kāpotakāni aṭṭhīni

tāni disvāna kā rati.



150.

Thành trì kẹp cốt, bó xương

Đắp thêm máu thịt, tô hường, phết son!

Mang thêm tật bệnh, tử vong

Chứa đầy ngã mạn, lại gom dối lừa!

 

Aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ

maṃsalohitalepanaṃ,

yattha jarā ca maccu ca

māno makkho ca ohito.

­œ

151.

Xe vua đẹp đẽ dường bao

Trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ

Thân này đến lúc lão suy

Pháp bậc Thánh Thiện, vô vi chẳng già!

Dành cho hiền trí gần xa...

 

Jīranti ve rājarathā sucittā

atho sarīrampi jaraṃ upeti,

satañca dhammo na jaraṃ upeti

santo have sabbhi pavedayanti.

­œ

152.

Kẻ kia kém học, ít nghe

Nở nang, cường tráng, to bè như trâu

Lớn lên, đống thịt lớn mau

Nhưng mà trí tuệ có đâu lớn cùng?!

 

Appassut’āyaṃ puriso

balivaddo va jīrati,

maṃsāni tassa vaḍḍhanti

paññā tassa na vaḍḍhati.

­œ

153.

Tìm trong vạn kiếp luân hồi

Vẫn không gặp kẻ xây ngôi nhà này(1)

Lang thang sinh tử đoạ đày!

Khổ đau tiếp diễn, bèo mây nghìn trùng!

 

Anekajātisaṃsāraṃ

sandhāvissaṃ anibbisaṃ,

gahakāraṃ gavesanto

dukkhā jāti punappunaṃ.

­œ

154.

Này hỡi anh thợ làm nhà!(1)

Tuổi tên, mặt mũi yêu ma thấy rồi!

 Đòn dông, kèo cột gãy đôi(2)

Rui mè, tre ván, kíp thời phá tan(3)

 Ta vô tạo tác lên đàng

Ái tham tận diệt, Niết-bàn thong dong!

 

Gahakāraka diṭṭho’si

puna gehaṃ na kāhasi,

sabbā te phāsukā bhaggā

gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ,

visaṅkhāragataṃ cittaṃ

taṇhānaṃ khayamajjhagā.

­œ

155.

Trẻ không sớm biết tu trì

Để dành tài sản kíp thì mai sau

Cò già ủ rũ bên ao

Cá tôm chẳng có, hư hao chết mòn!

 

Acaritvā brahmacariyaṃ

aladdhā yobbane dhanaṃ,

jiṇṇakoñcā va jhāyanti

khīṇamacche va pallale.

­œ

156.

Trẻ không sớm biết tu trì

Để dành tài sản kíp thì mai sau

Như cung vô dụng gãy đầu

Nhìn về dĩ vãng, muộn sầu thở than!

 

Acaritvā brahmacariyaṃ

aladdhā yobbane dhanaṃ,

senti cāpātikhīṇāva

purāṇāni anutthunaṃ.


(1) Ngôi nhà ngũ uẩn.

(1) Ái (Taṅhā)

(2) Thân (Kāya)

(3) Phiền não (Kilesa)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Tám 2020(Xem: 8151)
27 Tháng Tám 2019(Xem: 4877)
12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7407)
12 Tháng Sáu 2018(Xem: 6997)
26 Tháng Tư 2018(Xem: 7800)
25 Tháng Tư 2018(Xem: 7434)
28 Tháng Hai 2017(Xem: 8085)