Kinh Pháp Cú Hán Tạng

09 Tháng Sáu 201414:42(Xem: 5901)
KÍNH PHÁP CÚ HÁN TẠNG
KẾT MỘT TRÀNG HOA
Thích Nhất Hạnh dịch

XIN CÁO LỖI: WORK IN PROGRESS
MỤC LỤC
Bài tựa - Kết một tràng hoa
Bài tựa Kinh Pháp Cú
Kinh Quán Chiếu Vô Thường
Kinh Học Hỏi và Thực Tập
Kinh Mở Rộng Tầm Hiểu Biết
Kinh Bồi Đắp Niềm Tin
Kinh Nghiêm Trì Giới Luật
Kinh Thực Tập Quán Niệm
Kinh Nuôi Lớn Tình Thương
Kinh Thực Tập Ái Ngữ
Kinh Đối Chiếu
Kinh Tinh Chuyên
Kinh Điều Phục Tâm Ý
Kinh Hoa Hương
Kinh Người Ngu Muội
Kinh Bậc Minh Triết
Kinh Vị La Hán
Kinh Vượt Thắng
Kinh Quả Báo
Kinh Bất Hại
Kinh Tuổi Già
Kinh Thương Thân
Kinh Thoát Tục
Kinh Phật Bảo
Kinh An Lạc
Kinh Luyến Ái
Kinh Chế Ngự Phẫn Nộ
Kinh Thanh Lọc Tâm Ý
Kinh Phụng Trì
Kinh Con Đường
Kinh Tuyết Trên Đỉnh Núi
Kinh Địa Ngục
Kinh Điều Phục Chính Mình
Kinh Chiếc Lưới Ái Ân
Kinh Lợi Dưỡng
Kinh Vị Phạm Chí
Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại
Kinh Thoát Vòng Sinh Tử
Kinh Đời Sống Đạo Lý
Kinh Điềm Lành Lớn Nhất
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Bảy 2018(Xem: 5810)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 6204)
23 Tháng Giêng 2018(Xem: 6914)
23 Tháng Mười 2017(Xem: 5499)
Thủ Lăng Nghiêm nói cho đủ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ-tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đời Đường ngài Bát Thích Mật Đế dịch kinh này từ Phạn văn sang Hán văn, gồm 10 quyển là hạt ngọc vô giá đối với các hành giả trong Tông môn, nhằm xiển minh tâm tính bản thể của mình. Vì vậy, tên Kinh này cũng là danh xưng thường gọi một thứ Chính định, đó là Chính định Thủ Lăng Nghiêm. Xưa nay trong tùng lâm lịch đại liệt Tổ đều ngưỡng mộ Kinh này và được lưu hành xuyên suốt thời không gian.
30 Tháng Tám 2017(Xem: 5647)
11 Tháng Tám 2017(Xem: 6136)