Kinh Pháp Cú Hán Tạng

09 Tháng Sáu 201414:42(Xem: 5902)
KÍNH PHÁP CÚ HÁN TẠNG
KẾT MỘT TRÀNG HOA
Thích Nhất Hạnh dịch

XIN CÁO LỖI: WORK IN PROGRESS
MỤC LỤC
Bài tựa - Kết một tràng hoa
Bài tựa Kinh Pháp Cú
Kinh Quán Chiếu Vô Thường
Kinh Học Hỏi và Thực Tập
Kinh Mở Rộng Tầm Hiểu Biết
Kinh Bồi Đắp Niềm Tin
Kinh Nghiêm Trì Giới Luật
Kinh Thực Tập Quán Niệm
Kinh Nuôi Lớn Tình Thương
Kinh Thực Tập Ái Ngữ
Kinh Đối Chiếu
Kinh Tinh Chuyên
Kinh Điều Phục Tâm Ý
Kinh Hoa Hương
Kinh Người Ngu Muội
Kinh Bậc Minh Triết
Kinh Vị La Hán
Kinh Vượt Thắng
Kinh Quả Báo
Kinh Bất Hại
Kinh Tuổi Già
Kinh Thương Thân
Kinh Thoát Tục
Kinh Phật Bảo
Kinh An Lạc
Kinh Luyến Ái
Kinh Chế Ngự Phẫn Nộ
Kinh Thanh Lọc Tâm Ý
Kinh Phụng Trì
Kinh Con Đường
Kinh Tuyết Trên Đỉnh Núi
Kinh Địa Ngục
Kinh Điều Phục Chính Mình
Kinh Chiếc Lưới Ái Ân
Kinh Lợi Dưỡng
Kinh Vị Phạm Chí
Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại
Kinh Thoát Vòng Sinh Tử
Kinh Đời Sống Đạo Lý
Kinh Điềm Lành Lớn Nhất
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Chín 2016(Xem: 5810)
05 Tháng Bảy 2016(Xem: 5313)
05 Tháng Bảy 2016(Xem: 5364)
28 Tháng Sáu 2016(Xem: 4743)
Kinh Diệt Trừ Phiền Giận In bài này Email Kinh Diệt Trừ Phiền Giận Đây là những điều tôi đã được nghe, hồi Bụt còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, tại thành Xá Vệ. Hôm ấy, tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm. Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: - Năm phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp nào? (C)
13 Tháng Sáu 2016(Xem: 5959)