Cắt Đức Tham Muốn

19 Tháng Chín 201000:00(Xem: 222601)

lamazopa
CẮT ĐỨT THAM MUỐN

Nguyên tác:“The Door to Satisfaction - The Heart Advice of a Tibetan Buddhist Master”
by Lama Thubten Zopa Rinpoche - Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Ít tham muốn có nghĩa là ít đau khổ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn