NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP BÁO TRONG PHẬT GIÁO VÀ CÁCH HÓA GIẢI

09 Tháng Ba 202308:21(Xem: 956)
NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP BÁO TRONG PHẬT GIÁO VÀ CÁCH HÓA GIẢI


Nhân quả, nghiệp báo thuộc về tâm thức, nó vô hình không nhìn thấy được nhưng nó điều khiển cả vật chất lẫn tinh thần. Nghiệp quả trong phạm vi vật chất như: giàu nghèo, thọ yểu v.v…. Trong phạm vi tinh thần như vui sướng, buồn khổ, v.v...
Một nghiệp tốt mang lại kết quả tốt, có thể ở kiếp hiện tại hay ở kiếp tương lai. Đồng thời, một nghiệp xấu mang lại kết quả xấu, ở ngay kiếp này hay ở kiếp mai sau. Muốn thoát khỏi luân hồi, phải thoát khỏi nghiệp báo nhân quả.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Sáu 2021(Xem: 3177)
ình trạng nghèo khó, bất công, thiếu tự do, dân chủ, nhân quyền v.v… chúng ta cần tiên phong trong vấn đề cải tổ chính sách và hệ thống giáo dục từ học đường đến gia đình, từ quốc gia đến thế giới, và tôi nghĩ rằng, đây vừa là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng chính là sự sống của chúng ta vì chúng ta không xem một nhà làm giáo dục như là một nghề để sinh sống mà đây là lý tưởng sống, mạch sống, nguồn sống của nhân loại.
01 Tháng Sáu 2021(Xem: 2918)
12 Tháng Ba 2021(Xem: 3546)
10 Tháng Ba 2021(Xem: 2799)