Ý NGHĨA & LỢI ÍCH CỦA QUY Y TAM BẢO

03 Tháng Tư 202309:17(Xem: 3161)
Ý NGHĨA & LỢI ÍCH CỦA QUY Y TAM BẢO

Quy Y Tam Bảo là việc làm quan trọng nhất để giúp người thân vãng sinh về cõi Phật. Không có công đức nào có thể so sánh được với công đức Quy Y Tam Bảo. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà mình phát tâm Quy Y thì năng lượng đó có thể diệt được nghiệp đã tạo từ vô lượng kiếp. Mà Nghiệp đã diệt thì Phước được tăng trưởng… 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Sáu 2021(Xem: 4681)
ình trạng nghèo khó, bất công, thiếu tự do, dân chủ, nhân quyền v.v… chúng ta cần tiên phong trong vấn đề cải tổ chính sách và hệ thống giáo dục từ học đường đến gia đình, từ quốc gia đến thế giới, và tôi nghĩ rằng, đây vừa là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng chính là sự sống của chúng ta vì chúng ta không xem một nhà làm giáo dục như là một nghề để sinh sống mà đây là lý tưởng sống, mạch sống, nguồn sống của nhân loại.
01 Tháng Sáu 2021(Xem: 4541)
12 Tháng Ba 2021(Xem: 4706)
10 Tháng Ba 2021(Xem: 3875)