9. Khuyến Tu

27 Tháng Tám 201716:27(Xem: 1534)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên LýKHUYẾN TU

Lững lờ nước chảy bàng khê      
Ngàn con sến lại kéo về ngang sông      
Cây sầu đông, đã điểm bông      
Một con bướm đậu trên cành khế non     
Nhà ai bên bếp lửa dòn      
Một nường con gái mỏi mòn đợi ai      
Nhìn con bướm chợt thở dài      
Tóc mây hờ hững khuôn dài héo hon      
Bàng khê nước chảy đá mòn      
Hỏi trinh nữ ấy mãi chờ đợi ai      
Vô thường biến dịch hôm mai      
Càn khôn tán tận, khứ lai, phục hoàn      
Chánh thân đoan tọa bồ đoàn      
Này cô, giải thoát, nê hoàn có hơn?  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn