10. Xuống Lên

27 Tháng Tám 201716:31(Xem: 1674)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên LýXUỐNG LÊN

Gánh kinh lên đỉnh Lăng già      
Vay mượn cú ngữ luận đàm tánh không      
Biển tỳ lô nước lặng trong      
Tánh hải thanh trừng chẳng gợn sắc không      
Tục chơn thể vốn dung thông      
Như lai tự chứng siêu ngoài nhị biên      
Quảy kinh xuống núi Lăng già      
Tỳ lô sóng vỗ sáng lòa thức tâm      
Động tịnh thủ chấp huyễn chân      
Vầng trăng thiên cổ pháp thân mãi hoài  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn