86. Tôn Thờ Sự Sống

15 Tháng Chín 201719:03(Xem: 1598)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên LýTÔN THỜ SỰ SỐNG


Khi cái nhìn hướng về bạo lực và con người là vật phụ tùy
Thì máu con người vẫn tiếp tục đổ
Lúc tầm nhìn hướng về kinh tế
và tư tưởng ý hệ là điều sở hệ
Thì máu con người – trầm trọng và
bi thiết hơn máu của những người cùng chung
giống nòi vẫn tiếp tục đổ
Máu đã đổ vì chiến tranh ý hệ
Máu đã loang vì tôn giáo tương tranh
Máu vẫn cứ tiếp tục đổ vì màu da chủng tộc
vì tham lam thù hận cuồng si
Máu vẫn cứ đổ và con người vẫn cứ ngủ vùi
trong vô minh vọng động
Biết bao giờ lương tri nhân loại đơm hoa
Biết bao giờ quyền làm người được tôn vinh
như một quyền tối thượng
Bởi chính mỗi con người đang sống
và không ngớt lời kêu gọi nhân quyền!!


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn