99. Chuông Ngân

15 Tháng Chín 201719:18(Xem: 1719)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên LýCHUÔNG NGÂN


Chuông ngân vượt sườn núi
Tiếng kệ vọng chân trời
Phiền não nhẹ thanh tịnh
Nẻo về không chốn nơi
Chuông vọng xa chùng xa
Phạm âm sát na gần
Đường trước không một bóng
Nói năng gì vọng chân

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn