Hãy thông minh, hòa hợp, đoàn kết để xây dựng tình người, quê hương, và đất nước (song ngữ)

12 Tháng Sáu 201807:44(Xem: 6425)

HÃY THÔNG MINH, HÒA HỢP, ĐOÀN KẾT ĐỂ
XÂY DỰNG TÌNH NGƯỜI, QUÊ HƯƠNG, VÀ ĐẤT NƯỚC

Thích Trừng Sỹ

 

bieu tinh
Cuộc biểu tình ở Bình Thuận Phan Thiết biến thành bạo động

Chúng ta biết trong các cuộc biểu tình luôn hàm chứa các tâm hành bức xúc, khó chịu, phản đối, đối lập, thậm chí là bạo độnghận thù. Khi các cuộc biểu tình xảy ra là để phản đối lại những chính sách chưa rõ ràng hoặc không rõ ràng của gia đình trị và của chế độ hà khắc và độc tài. 

Be Intelligent, Harmonious, United to build human love, native land, and nation

As we know in demonstrations there are always filled with mental formations of trouble, upset, protest, opposition, even violence, and hatred. When the demonstrations happen is to protest not clear policies yet or unclear policies of nepotism and of harsh and dictatorial regime.

Là những con người kém thông minh hoặc không thông minh, khi xuống đường biểu tình, sự quậy phá, phá rối, và bạo động thường đi kèm với họ. Cuối cùng phe mình dớt phe ta. Phe mình bị bắt, bị nhốt, bị tra khảo, bị tù …. trong khi đó phe ta bị thiệt hại tài sản, kinh tế. xe cộ… Ở bên ngoài khi người ta có cơ hội nhìn vào và thấy được, thì họ vỗ tay và nghĩ rằng chúng ta thiếu và mất đoàn kết, hòa hợp, ý chí, và nghị lực bảo vệ đất nước và bảo vệ dân tộc.

As less intelligent people or unintelligent people, when going to the streets and demonstrate, the disturbance, disorder, and violence regularly go together with them. Finally our side hit ourselves. Our side is arrested, confined, tortured, imprisoned, etc., while our property, economy, vehicles, etc., are damaged. Outside when people have a chance to look at this and know it, they clap their hands and think that we lack and lose solidarity, harmony, will, and courage to protect the nation and the people.

bieu tinh xuong duong
Biểu tình thông minh tại Sài Gòn TP. HCM ngày 10-6-2018

Là những người thông minh, khi xuống đường biểu tình, sự ôn hòa, lịch sự, tử tế, và bất bạo động thường đi theo với họ. Chúng ta nên nghĩ rằng không có hạnh phúc nào bằng tình huyết thống, huynh đệ, quê hương, và dân tộc. Lúc bấy giờ ở bên ngoài nhìn vào, họ nghĩ và thấy rằng mình có tinh thần đại từ, đại bi, đại lực, đại trí, và đại dũng biết đoàn kết, hòa hợp, và hòa bình góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.

As intelligent people, when going to the streets and demonstrate, the moderation, politeness, kindness, and non-violence frequently go together with them. We should think there is not as happiness as blood-relation, sister/brotherhood, native land, and nation. At that time, outside people look at this, they think and understand that we have the spirits of great loving-kindness, great compassion, great power, great wisdom, and great bravery to know to be united, harmonious, and peaceful to help to bring peaceful joy and happiness to the many all over this planet. 

Là người có trí, dựa vào tin tức thời sự nóng hổi, chúng ta cần phải thực tập sự lắng nghe, ghi nhận, nhìn nhận, hòa hợp, hòa giải, chỉnh sửa, sửa đổi, đối thoại, góp ý, và đóng góp. Từ việc thực tập tốt đẹpthành công, chúng ta có thể chuyển hóa thù thành bạn, bạo động thành an vui, hạnh phúc, và hòa bình. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ rằng sự bảo vệ dân tộc là trên hết, quốc gia là trên hết, hòa hợp và đoàn kết là trên hết, phát triển văn hóa, kinh tế, đạo đức, trí tuệ, giáo dục, xã hội, cộng đồng… là trên hết.

As wise people, depending on hot news and information, we need to practice deep listening, acknowledgement, recognizance, harmony, reconciliation, correctness, amendment, dialogue, suggestion, and contribution. From practicing this well and successfully, we can transform enemies into friends, violence into peaceful joy, happiness, and peace. Let us think together the protection of the people is upmost, that of the nation is topmost, harmony and union are upmost, the development of culture, economy, ethics, wisdom, education, society, community, etc., is topmost. 

Chúng ta ý thức rằng bạo động là khổ đau, hận thù là khổ đau, quậy phá là khổ đau, bắt bớ là khổ đau, thiếu thông minh là khổ đau, xâm chiếm là khổ đau, chiến tranh là khổ đau, v.v. và v.v… Ngược lại, chúng ta ý thức rằng hòa bình là hạnh phúc, an vui là hạnh phúc, hòa hợphạnh phúc, đoàn kết là hạnh phúc, bất bạo độnghạnh phúc, tình huynh đệhạnh phúc, v.v… Không ai muốn quê hương và dân tộc mình khổ đau và bất hạnh. Ngược lại, ai cũng muốn gia đình mình, quê hương mình, và dân tộc mình hòa bình và hạnh phúc.

We are aware that the violence is suffering, hatred is suffering, disturbance is suffering, arrestment is suffering, less intelligence is suffering, invasion is suffering, fight is suffering, so on and so forth. Vice versa, we are aware that peace is happiness, peaceful joy is happiness, harmony is harmony, solidarity is happiness, non-violence is happiness, sister/brotherhood is happiness, etc. No one wants their native land and people to be suffered and unhappy. Conversely, everyone wants their families, native land, people to be peaceful and happy.

Qua những gì trình bày và thảo luận ở trên, khi hiểu và thực hành được như vậy, chúng ta an lạc, người thân người thương trong gia đình mình an lạc, quê hương mình hạnh phúc, thì đất nước của chúng ta có thể trở thành đất nước hòa bình và thịnh vượng sánh vai cùng với các nước trên thế giới.

Through what is presented and discussed above, when understanding and practicing so, we are peaceful, our loved ones and relatives get peaceful, our native land gets happy, our country can become the nation of peace and prosperity going abreast of the other countries in the world. 

Hôm nay, nhân mùa Phật Đảnmùa An Cư Kiết Hạ, nương tựa vào việc thực tập pháp học và pháp hành Phật pháp, chúng con cất lên tiếng nói chân thành và chia sẻ trong quá trình tu học của chúng con.

Kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc cùng nhau xây dựng quê hương và dân tộc hùng cường, hòa bình, thịnh vượng, an vui, và hạnh phúc bây giờ và ở đây ngay trong cuộc sống hiện tại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật     

Today, on occasion of the Vesak Season as well as the Summer Retreat, taking refuge in the Dharma learning and Dharma practice of the Buddhadharma, we lift up our sincere and sharing words in the process of our cultivation.

May you all be well, happy, peaceful, healthy in the Dharma so that we may build the native land and nation of strength, peace, prosperity, peaceful joy, and happiness right here and right now in the present life.

Namo the Original Master Shakyamuni Buddhaya.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn