Chương Trình HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI (từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2016)

20 Tháng Mười Một 201614:41(Xem: 2879)

Chương Trình

HỘI NGHỊ TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

(từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2016)

tại Chùa Diệu Pháp và Điều Ngự

 

Thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016

3:00 PM - 5:30 PM: Thủ tục nhập Hội Nghị
6:00PM: Dược thực
7:00PM: Tiền Hội Nghị
- Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do
- Báo cáo của Ban Tổ Chức về số lượng Phái đoàn Đại biểu.
- Thông qua Chương Trình Hội Nghị
- Thông qua nguyên tắc Hội Nghị
- Mời Chủ Toạ, Thư ký, Thuyết trình và Kiểm soát đoàn
- Hồi hướng
9:00 PM: Chỉ tịnh

Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 7:00AM: Điểm tâm

 8:00AM: Lễ Khai mạc

- Lễ Phật cầu nguyện
- Chào quốc kỳ Hoa kỳ, Việt Nam và Phật giáo kỳ (nếu nôi bộ thì chỉ lễ Phật cầu nguyện)
- Phút nhập từ bi quán
- Lời chào mừng của Ban tổ chức
- Diễn văn khai mạc
- Đạo từ
- Lời cảm tạ

 9:00AM: Khoáng Đại I: Báo cáo Phật sự

11:30AM: Giải lao

12:00 AM: Thọ Trai

 1:00 PM: Khoáng Đại II: Hướng đi của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

 3:00 PM: Giải lao

 3:30 PM: Khoáng Đại III: Thông qua Hiến Chế của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

 6:00 PM: Dược thực

 9:00 PM: Chỉ tịnh

                      
Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 7:00 AM: Điểm tâm

 8:00 AM: Khoáng Đại IV: Kiện toàn và Phát triển Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

10:00 AM: Giải lao

10:30 AM: Sứ mệnh Hoằng Pháp, Văn Hoá, Giáo Dục và Xã Hội trong thời đại mới

11:30 AM: Giải lao

12:00 PM: Thọ trai

  1:00 PM: Tiếp tục Khoáng Đại IV

  2:30 PM: Giải lao

  3:00 PM: Khoáng Đại V:  Nghi Lễ, Tuổi Trẻ, Truyền Thông và Chánh sách Đối ngoại của Tăng Đoàn

  5:30 PM: Giải lao

   6:00 PM: Dược thực

   7:00 PM: Tiếp tục Khoáng Đại V

   9:00 PM: Chỉ tịnh

                         
Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016

  7:00 AM: Điểm tâm

  8:00 AM: Khoáng Đại VI: Đúc kết – Thông qua Quyết Nghị và các Văn bản của Hội Nghị

10:00 AM: Chuẩn bị Lễ Bế Mạc và Hiệp Kỵ

11:00 AM: Lễ Bế mạc và Hiệp Kỵ:

- Chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo kỳ
- Phút nhập từ bi quán
- Giới thiệu thành phần tham dự
- Diễn văn Bế Mạc
- Đạo từ
- Tổng kết thành quả Hội Nghị
- Tuyên đọc Quyết Nghị của Hội Nghị
-  Nghi thức lễ Hiệp kỵ qua hai truyền thống Nam Bắc tông
- Cảm tạ  
- Chụp hình lưu niệm

12:00 PM: Thọ trai

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2789)
Đời sống chúng ta sở dĩ đang gặp phải quá nhiều khó khăn, khổ đau, bịnh tật và lo lắng vì chúng ta đã tạo ra nghiệp chướng từ vô lượng kiếp quá khứ. Để bản thân, gia đình và xã hội có được sự thái bình, hạnh phúc, an lạc và trường thọ chúng ta phải đoạn trừ nghiệp chướng. Chỉ có sự tu tập đúng với chánh pháp mới giúp ta đoạn trừ nghiệp chướng, rũ bỏ phiền não khổ đau và có được một đời sống thật sự hạnh phúc, an lạc, giải thoát.
26 Tháng Tư 2011(Xem: 1578)