ĐIỀU NGỰ XUÂN 2021

10 Tháng Hai 202119:54(Xem: 1318)
dn


Lá Thư Điều Ngự

Mùa Xuân lại về giữa một bối cảnh xã hội đang bị khủng hoảng nghiêm trọng truớc nhiều thách thức to lớn. Thế giới ngày nay có nhiều thay đổi và thay đổi tận gốc bởi đại dịch Covid 19 cũng như bởi những chính sách bất khoan dung, thù địch của các nhà lãnh đạo độc tài. Con người vốn đã thống khổ càng bất an và đau khổ nhiều hơn! Khoa học dù mỗi ngày một phát triển, tiện nghi cuộc sống được cãi thiện, nhưng trên thực tế, con người không vì thế mà hạnh phúc, an lạc hơn. Khổ đau sở dĩ ngày một chất chồng là do lòng tham của con người ngày một tăng trưởng. Muốn chấm dứt khổ đau cần đoạn tận tâm tham ái. Đức Phật dạy: “Cái gì không phải của các ông, các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ mang lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông.”
Đạo Phật có mặt là để đáp ứng những nhu cầu tâm linh thiết yếu trong đời sống. Chân giá trị của Đạo Phật được thiết lập trên nền tảng của Từ bi và Trí tuệ. Giá trị hiện thực của đạo Phật không gì khác hơn chính là đem từ bi và trí tuệ để phục vụ cho phúc lạc lâu dài của sinh loại. Do vậy những gì cần làm, hãy làm với tất cả lòng bi mẫn và tuệ giác siêu việt. Tuyệt đối không nên mưu cầu thành công và hạnh phúc trên nỗi bất hạnh và khổ đau của tha nhân, ngược lại cần tinh tấn thắp sáng trí giác để nhận thức rõ tính tương đối và bất cập của mọi hiện tượng nhằm tránh tự đồng hóa chủ thể tuyệt đối với những đối tượng bị nhận thức vốn là thế giới khách quan được cấu thành bởi nguyên lý duyên sinh mà bản thân nó hoàn toàn huyễn hoá và vô ngã nhưng, cũng không để bị mắc kẹt trong phạm trù triết lý nhị nguyên vốn bắt nguồn từ những khái niệm phân chia giữa chủ thể và khách thể, có và không, siêu nghiệm và nội tại, tự ngã và thế giới… như một mâu thuẫn lưỡng cực không thể hợp nhất.
Năm mới cần có những nhận thức mới vượt tầm thời đại. Để thành tựu viên mãn những khát vọng tốt đẹp nhất trong cuộc sống, chúng ta cần chủ động nâng cao khả tính giác ngộ bằng cách vun bồi kiến giải Phật pháp, tinh tấn hành trì lời Phật dạy nhằm đoạn tận lậu hoặc và nỗ lực dấn thân chu toàn lý tưởng Bồ Tát đạo. Hy vọng năm mới mọi sự đều đổi mới trên căn bản của Bồ đề tâm, nhưng niềm tin sắc son vào chánh pháp vẫn luôn mãi bất động.
Nguyện cầu Phật pháp trường tồn, thế giới thái bình, nhân sanh an lạc; đặc biệt dân tộc Việt Nam sớm hưởng độc lập, tự do, dân chủ và thịnh vượng. Kính chúc mọi người một tâm xuân thường tại, phước huệ trang nghiêm.

Xuân Tân Sửu – 2021
TK Thích Viên Lý

blank
Dieu Ngu XUÂN
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn