Hình Ảnh Khoá An Cư Kiết Hạ Ngắn Hạn Nội Tự 2020 Tại Chùa Diệu Pháp

02 Tháng Sáu 202023:19(Xem: 6225)
Khóa An cư kiết hạ ngắn hạn nội tự năm 2020, được tổ chức tại Chùa Diệu Pháp đã trôi qua trong niềm an vui, tràn đầy tịnh lạc của toàn thể đại chúng. 
Khởi đầu của những ngày mới là buổi tọa thiền và công phu sáng vô cùng trang nghiêm và hỷ lạc. Đại chúng còn được gội sạch thân tâm bằng giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua những lời truyền dạy vô giá của HT. Thích Viên Lý – Thiền Chủ của Trường Hạ, “Ngài đã khích lệ đại chúng hãy luôn nổ lực tinh tấn thực hành thiện pháp. Ngài dạy, chúng xuất gia cần phải ý thức được bản chất của cuộc đời là vô thường, là huyễn hoá. Chính vì vậy mà các hành giả cần phải hạ thủ công phu, nhằm thắp sáng trí giác và góp phần nâng cao khả tính giác ngộ, trước để tự cứu mình, sau là cứu giúp muôn loài chúng sanh. Ngài còn khuyến khích mọi người nổ lực không ngừng để chu toàn trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của mình, nếu không thì chúng ta sẽ làm cho những người đang quy hướng và đặt hết niềm tin ở nơi chúng ta thất vọng. Ngài rất mong đại chúng, hãy đưa lời nguyện của Tôn Giả An Nan vào trái tim của mình:
“Ngũ trược ác thế thề tiên nhập
Như nhất chúng sanh vị thành Phật
Chung bất ư thử thủ nê hoàn” 
‘Đời ngủ trược con thề vào trước, nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả, cảnh niết bàn con đâu dám tự an’. Hãy lấy lời đại thệ nguyện này trang bị cho con đường phụng sự đạo pháp của chúng ta. Vừa tu, vừa học, vừa phục vụ tha nhân. “Tương thử thâm tâm phụng trần sát, Thị tắc danh vi báo Phật ân” (đem thân tâm hoằng pháp vô biên, ấy gọi là đền ơn chư Phật). 
Nhờ lời khuyến tấn của Ngài mà tinh thần và và ý thức trách nhiệm của chư hành giả an cư được nâng cao. Ai nấy đều tinh tấn, chấp hành nghiêm mật các thời khoá công phu, bái sám. Đại chúng còn được quý chư tôn Đức trong ban giáo thọ truyền dạy kinh luật luận một cách thấu đáo. Làm cho những ngày an cư kiết hạ được tràn đầy hương vị pháp lạc. 
Kính chúc đại chúng vô lượng an khương, thành tâm cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc và đại dịch Covid sớm tiêu trừ.

64321
lightX 21lightX 19lightX 17lightX 16lightX 15lightX 10lightX 9lightX 8lightX 7lightX 7 copy
lightX 22lightX 18
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn