Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Kết quả cho "Gần một ngàn thiền sinh đi thiền hành cùng thiền sư Thích Nhất Hạnh trong khóa tu mùa hè 2016"