Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Kết quả cho "Chương trình tu học khóa thiền an cư kiết đông 2017 december 10 2017 – february 4 2018 tại rừng thiền Pháp Thuận Thiền Viện"