Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Kết quả cho "ăng Đoàn GHPGVNTN Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An Dịch"