Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Kết quả cho "Chùa Thiên Trúc sẽ tổ chức khóa tu học Phật pháp mùa hè lần thứ 2 15 16 và 17 tháng 7 năm 2016 tại San Jose California"