14 Tháng Sáu 202210:27(Xem: 4675)
Nhằm góp phần vào việc hoằng dương chánh pháp trong thời đại mới, thời đại mà hầu như tất cả mọi việc làm và ý nghĩ đều hướng đến thực dụng. Để giúp cho mọi người dễ dàng tiếp xúc với kho tàng giáo lý của Đức Phật, giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu tìm hiểu lời Phật dạy trên cơ sở chánh tín.
15 Tháng Mười Một 202115:07(Xem: 788)
Với tôn chỉ hoằng pháp lợi sanh trên căn bản của lý tưởng Bồ tát đạo, hàng năm Tăng Đoàn của chúng ta đều thực thi các dự án Phật sự một cách nghiêm túc; tuy nhiên năm 2020 và năm 2021, do tác hưởng nặng nề của đại dịch thế kỷ, giống như hầu hết các quốc gia và tổ chức, tôn giáo trên thế giới, mọi Phật sự của Tăng Đoàn đều bị đình trệ nhưng các cuộc họp định kỳ, bất thường và những Đại lễ của Tăng Đoàn đã thực hiện trên online. Mặc dù đại dịch Covid 19 và các biến thể của chúng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt nhưng với tất cả nỗ lực trong khả năng có thể, chiếu Biên Bản cuộc họp định kỳ ngày 17 tháng 10 năm 2021 trên hệ thống viễn liên Zoom của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Tăng Đoàn sẽ tiến hành tổ chức bốn Phật sự trọng đại sau đây:
23 Tháng Mười Một 201912:11(Xem: 6510)
02 Tháng Tư 201920:43(Xem: 7421)
08 Tháng Tám 201814:47(Xem: 7454)