DUYÊN KHỞI LƯƠNG HOÀNG SÁM| HT Thích Viên Lý

05 Tháng Sáu 202014:18(Xem: 7475)
DUYÊN KHỞI LƯƠNG HOÀNG SÁM
HT Thích Viên Lý


Lương Hoàng Sám là một phương pháp sám hối được Hòa Thượng Chí Công đời Lương Võ Đế biên soạn theo thỉnh cầu của vua để giúp cho hoàng hậu của vua là Hy Thị vì ác nghiệp mà đọa làm thân rắn. Nhờ thành kính sám hối thay cho hoàng hậu mà hoàng hậu Hy Thị được thoát kiếp súc sanh, được sinh về cõi trời. Nhờ sự nhiệm mầu ấy mà pháp sám Lương Hoàng được lưu truyền đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều truyền thuyết nói về nguồn gốc của quyển sám pháp này, ít nhiều đã làm mọi người hoang mang, thắc mắc không biết đâu là là đúng, đâu là sai. Nên, Chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị buổi pháp thoại hôm nay của HT Thích Viên Lý, nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về Duyên Khởi của Lương Hoàng Sám.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Bảy 2018(Xem: 4862)
13 Tháng Bảy 2018(Xem: 4745)